Kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 của Tổng cục Thủy sản (12-01-2023)

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông báo về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 của Tổng cục Thủy sản.
Kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023 của Tổng cục Thủy sản

Theo đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá, năm 2022 Tổng cục Thủy sản đã nỗ lực và có những đóng góp tích cực vào kết quả tăng trưởng chung của Ngành nông nghiệp năm 2022, cụ thể lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu thủy sản ghi dấu mốc lịch sử đạt gần 11 tỷ USD, tăng 23,8% so với năm 2021; tổng sản lượng thủy sản ước đạt 9,026 triệu tấn, góp phần tăng trưởng chung của toàn ngành, đảm bảo an sinh xã hội; hoàn thành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (trình 02 Nghị định, ban hành 01 Thông tư); tập trung xây dựng có chất lượng và trình ban hành 02 Chương trình quốc gia và 05 Đề án quan trọng thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản, tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025; những nỗ lực của Việt Nam về chống khai thác IUU đã được EC tiếp tục ghi nhận có kết quả tích cực, đi đúng hướng,..

Để tiếp tục có những đóng góp tích cực vào kết quả tăng trưởng chung của Ngành, năm 2023 Tổng cục Thủy sản phấn đấu đạt tổng sản lượng thủy sản khoảng 8,74 triệu tấn, trong đó sản lượng khai thác khoảng 3,58 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng 5,16 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu thủy sản khoảng 10 tỷ USD.

Về nuôi trồng thủy sản (NTTS): Theo dõi diễn biến của thời tiết, nhu cầu của thị trường kịp thời tham mưu chỉ đạo sản xuất nuôi trồng thủy sản đạt các mục tiêu kế hoạch năm 2023; tiếp tục chỉ đạo phát triển nuôi hiệu quả các đối tượng chủ lực và các loài thủy sản có giá trị kinh tế; tận dụng tiềm năng mặt nước, phát triển NTTS trên các hồ chứa, các vùng xâm nhập mặn mới hình thành do biến đổi khí hậu không thể tiếp tục sản xuất nông nghiệp, hình thành, mở rộng các chuỗi liên kết, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

 Đẩy mạnh phát triển NTTS trên biển, nuôi nhuyễn thể, rong biển thành một lĩnh vực sản xuất hàng hóa; áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại để tạo ra các sản phẩm có chất lượng, gia tăng giá trị, đáp ứng với nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước gắn với chuyển đổi nghề khai thác thủy sản xâm hại đến nguồn lợi ven bờ.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện quy định tại Luật thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn, đặc biệt là công tác đăng ký đối tượng nuôi chủ lực, đăng ký NTTS lồng bè; thực hiện các quy định về điều kiện trong sản xuất vật tư thủy sản, giống thủy sản và NTTS; kiểm soát chất lượng giống thủy sản, vật tư đầu vào và an toàn thực phẩm, quan trắc môi trường trong NTTS.

Tiếp tục tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm quy định về quản lý giống thuỷ sản; phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, loại bỏ các loại thức ăn, sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường trong NTTS kém chất lượng, không bảo đảm an toàn khỏi danh mục được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

Về khai thác thủy sản (KTTS): Tham mưu quản lý tốt hạn ngạch khai thác hải sản, giảm dần số lượng tàu cá khai thác và đẩy mạnh công tác chuyển đổi từ nghề khai thác xâm hại nguồn lợi thủy sản và môi trường sang làm các nghề khác cho ngư dân; theo dõi và nắm chắc về tình hình, diễn biến thời tiết và thông tin về nguồn lợi thủy sản chỉ đạo kịp thời, huy động tàu thuyền sản xuất các nghề phù hợp để khai thác có hiệu quả.

Mặt khác, tiếp tục tham mưu chỉ đạo các địa phương hướng dẫn ngư dân tổ chức khai thác trên biển theo chuỗi để tăng thời gian bám biển, tiết kiệm chi phí di chuyển ngư trường, nâng cao hiệu quả khai thác; phối hợp với các đơn vị nghiên cứu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong chế biến, bảo quản sản phẩm thủy sản khai thác, nâng cao giá trị sản phẩm, giảm tổn thất trong KTTS.

 Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý khai thác, quản lý tàu cá tại các địa phương, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác chứng nhận, xác nhận; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, chấn chỉnh công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá của các địa phương; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ đăng kiểm viên tàu cá.

Về bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản: Tham mưu hoàn thiện và trình ban hành một số chương trình, đề án: Chương trình quốc gia về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; Đề án thành lập mới các khu bảo tồn biển, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2025, để đảm bảo diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3% diện tích các vùng biển Việt Nam; tổ chức các đoàn kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý bảo tồn biển, đồng quản lý,… theo quy định mới, hoàn thiện hồ sơ thành lập các khu bảo tồn biển mới.

Hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy như: khu vực cấm, thời gian cấm KTTS và nghề, ngư cụ cấm sử dụng trong KTTS; hướng dẫn quy trình điều tra nguồn lợi thủy sản, quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh, quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ “Tái tạo, bổ sung nguồn lợi thủy sản tại một số lưu vực sông và vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long” giai đoạn 2021-2025; tiếp tục phối hợp tốt với Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam trong việc thả giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

Về chống khai thác IUU: Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án phòng, chống khai thác IUU đến năm 2025; đôn đốc các địa phương triển khai có hiệu quả các giải pháp, kế hoạch về chống khai thác IUU.

Cùng đó, chuẩn bị kế hoạch, kịch bản làm việc với đoàn thanh tra của EC kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Việt Nam năm 2023; tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông đến với cộng đồng ngư dân, doanh nghiệp và các thành phần có liên quan để cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình chống khai thác IUU; tuyên truyền, tập huấn các qu  định pháp luật có liên quan,…

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác