Đảng bộ Tổng cục Thủy sản tổng kết công tác năm 2022 (28-12-2022)

Ngày 28/12/2022, Đảng bộ Tổng cục Thủy sản đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023”.
Đảng bộ Tổng cục Thủy sản tổng kết công tác năm 2022

Tham dự Hội nghị có Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Thủy sản; Tập thể cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng cục; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục và các cán bộ giúp việc cấp ủy trực thuộc.

Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh kế xã hội. Xung đột Nga - Ucraina làm đứt gãy các chuỗi cung ứng sản xuất và tiêu dùng toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp làm tăng giá vật tư đầu vào, giá xăng dầu, hàng hóa phục vụ phát triển thủy sản tăng cao, nhất là thiếu hụt nhân lực cục bộ tăng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thủy sản và người dân tham gia vào chuỗi sản xuất. Trong bối cảnh đó, tập thể Lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục và từng cá nhân cán bộ, đảng viên đã nỗ lực và phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Tổng cục đã ban hành đầy đủ các chương trình công tác, chủ động và linh hoạt để khắc phục khó khăn do ảnh hưởng, tác động của đại dịch Covid-19, tổ chức triển khai kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ công tác đảng, nhiệm vụ chính trị. Đảng uỷ Tổng cục luôn giữ vững nguyên tắc, quy định của Đảng trong chỉ đạo, lãnh đạo các mặt công tác của Đảng bộ; giữ gìn và xây dựng đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chung. Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của cấp ủy cấp trên được Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Tổng cục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc.

Cùng với đó, công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm thực hiện, duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy và lãnh đạo chính quyền các cấp cùng với việc phát huy vai trò, sức mạnh của các tổ chức đoàn thể để động viên đoàn viên, cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, giữ ổn định về tư tưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ (đặc biệt trong bối cảnh xây dựng và chuẩn bị triển khai phương án tổ chức lại Tổng cục).

Khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022

Năm 2022, Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục Thủy sản đã quyết định tặng Giấy khen của Đảng ủy Tổng cục Thủy sản cho 03 chi bộ và 14 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 của Đảng bộ Tổng cục Thủy sản như sau: Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 03/12 Đảng bộ, chi bộ. Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 09/12 chi bộ, đảng bộ. Đảng ủy Cục Kiểm ngư xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Toàn Đảng bộ Tổng cục hiện có 219 đảng viên (trong đó: 203 đảng viên được xếp loại; 16 đảng viên dự bị dưới 06 tháng không xếp loại). Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 30/203 đảng viên. Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: 169/203 đảng viên. Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ: 04/203 đảng viên. Xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ: Không.

Bước sang năm 2023

Ngành Thủy sản tiếp tục triển khai “Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, “Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025”; phát triển đồng bộ, toàn diện cả khai thác và nuôi trồng. Đồng thời, đáp ứng tiêu chuẩn, quy định của quốc tế về nuôi trồng và khai thác hải sản; nhất là việc hướng dẫn, quản lý việc đánh bắt hải sản theo đúng các quy định ở trong nước và phù hợp với quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu thủy sản, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và dự báo các yếu tố tác động đến ngành.

Năm 2023, toàn ngành sẽ nỗ lực phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu: Tổng sản lượng thủy sản 8,76 triệu tấn; trong đó: sản lượng khai thác ở mức 3,6 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản 5,2 triệu tấn (trong đó: tôm sú 280 nghìn tấn; tôm thẻ chân trắng 680 nghìn tấn; cá tra 1,62 triệu tấn). Kim ngạch xuất khẩu thủy sản: 9,5 tỷ USD.

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác