Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam làm việc với Tổng cục Thủy sản về công tác phối hợp trong thời gian tới (27-10-2022)

Ngày 21/10/2022 tại Tổng cục Thủy sản Ban Thường vụ, Thường trực Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổng cục Thủy sản về một số nội dung dự kiến phối hợp triển khai giữa hai bên trong thời gian tới.
Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam làm việc với Tổng cục Thủy sản về công tác phối hợp trong thời gian tới

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Tiến Dũng – Phó Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam cùng Ban Thường vụ, Thường trực Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam; đại diện Tổng cục Thủy sản có đồng chíTrần Đình Luân – Tổng cục trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc: Văn phòng, Vụ Khai thác Thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Cục Kiểm ngư, Trung tâm Thông tin Thủy sản.

Sau khi nghe phát biểu của đại diện Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam và đại diện các đơn vị của Tổng cục Thủy sản, ông Trần Đình Luân thay mặt Tổng cục Thủy sản đánh giá rất cao vai trò và kết quả đã đạt được của Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, họ phải làm việc trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, chịu nhiều rủi ro, tổn thương do vậy rất cần có một cơ quan tổ chức, đại diện cho người lao động nghề cá. Thời gian tới, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam cần chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Tổng cục Thủy sản trong triển khai công tác phối hợp, về phía Tổng cục Thuỷ sản luôn sẵn sàng tạo điều kiện và phối hợp hỗ trợ Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam, trong đó cần lựa chọn ưu tiên các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Tại buổi làm việc, phía Tổng cục Thủy sản thống nhất với Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam về một số nội dung triển khai trong thời gian tới:

Thứ nhất, hai bên tiến hành rà soát sửa đổi, bổ sung và ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam và Tổng cục Thủy sản giai đoạn 2022-2027.

Thứ hai, phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, tập huấn cho ngư dân, đoàn viên trong công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa rủi ro, tai nạn cho đoàn viên, ngư dân khai thác hải sản xa bờ và một số nội dung khác.

Thứ ba, thông báo và mời cán bộ Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam tham gia các buổi hội thảo, góp ý sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác thủy sản và các văn bản có liên quan đến chính sách hỗ trợ cho ngư dân.

Thứ tư, phối hợp lựa chọn Nghiệp đoàn Nghề cá cơ sở để làm thí điểm về triển khai chuỗi liên kết giữa ngư dân với đơn vị tiêu thụ sản phẩm và triển khai nhật ký điện tử trong truy suất nguồn gốc khai thác thủy sản.

Thứ năm, hai bên phối hợp với các đơn vị có liên quan để thí điểm thực hiện ký kết hợp đồng lao động cho thuyền viên tàu cá ở Nghiệp đoàn nghề cá cơ sở.

Thứ sáu, một số nội dung khác như: Hai bên phối hợp nghiên cứu các chính sách đặc thù cho ngư dân gắn với ngư nghiệp, ngư trường (Tam ngư) nhằm phát triển nghề cá bền vững và có trách nhiệm, góp phần phát triển kinh tế biển, đồng thời bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển, đảo của Tổ quốc; nghiên cứu về an toàn lao động, bệnh nghề nghiệp và những tác động do đặc thù môi trường, điều kiện làm việc trên biển.

Hai bên đã thống nhất giao Văn phòng Tổng cục Thủy sản và Thường trực Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam làm cơ quan đầu mối để tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp làm cơ sở triển khai trong thời gian tới.

Văn Luận

Ý kiến bạn đọc

Tin khác