Sự kiện nổi bật tại “VIETFISH 2022” sẽ diễn ra vào ngày 24/8/2022 (17-08-2022)

Trong khuôn khổ Hội chợ Triển lãm Quốc tế Thủy sản Việt Nam năm 2022 (VIETFISH 2022), Tổng cục Thủy sản (D-FISH) sẽ phối hợp với Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS) tổ chức Hội thảo “Xu hướng thị trường sản phẩm nuôi thủy sản” (Market trends for aquaculture products).
Sự kiện nổi bật tại “VIETFISH 2022” sẽ diễn ra vào ngày 24/8/2022

Địa điểm tổ chức là Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) số 799 phố Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP Hồ Chí Minh; Thời gian: 13g30 ngày 24/8/2022; Chủ trì là Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản; Thành phần dự kiến gồm 80 đại biểu đại diện cho các đơn vị liên quan của Tổng cục Thủy sản, Viện Nuôi trồng thủy sản 1, 2, 3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các tỉnh thành phố, Chi cục Thủy sản, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Hội Nghề cá Việt Nam (VINAFIS), Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), doanh nghiệp/người nuôi thủy sản, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản, nhà mua hàng...

Dự kiến chương trình Hội thảo “Xu hướng thị trường sản phẩm nuôi thủy sản” sẽ gồm hai phiên

Tại phiên 1 – Xu hướng thị trường sản phẩm nuôi thủy sản, Vụ Nuôi trồng thủy sản (Tổng cục Thủy sản) sẽ có bài tham luận về “Xu hướng phát triển nuôi thủy sản Việt Nam và thế giới”. Tiếp theo đó, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) sẽ trình bày “Xu hướng thị trường cho sản phẩm nuôi thủy sản”. Cũng tại phiên 1, đại diện của Trung tâm Hợp tác quốc tế Khai thác và Nuôi trồng thủy sản bền vững (ICAFIS) sẽ có bài tham luận về “Chứng nhận bền vững và xu hướng phát triển trong nuôi thủy sản”; Đại diện ASEAN Seafood Improvements Collaborative (ASIC) trình bày về “Cơ hội thị trường trong thực hành nuôi bền vững cho người sản xuất quy mô nhỏ”; Đại diện Seafood Watch trình bày “Ứng dụng công nghệ số SFW trong truy xuất và minh bạch sản phẩm”

Phiên 2 - Tọa đàm “Xu hướng thị trường trong bối cảnh hội nhập toàn cầu” sẽ diễn ra dưới sự chủ trì của lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, VASEP và ICAFIS; dự kiến khách mời là các nhà mua hàng…

Để tạo thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý đại biểu xác nhận tham dự với Bà Nguyễn Mai Hương, chuyên viên Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thủy sản; SĐT: 0913533581; Email: huongnm.tcts@gmail.com hoặc huongnm.tcts@mard.gov.vn (trước ngày 20/8/2022).

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác