Chính sách mới về hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (13-05-2022)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 13/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.
Chính sách mới về hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
Ảnh minh họa

Quyết định 13/2022/QĐ-TTg đã quy định mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; và mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp cho các trường hợp: Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo/ Cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo/ Tổ chức sản xuất nông nghiệp. Theo đó, Quyết định này quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp) bao gồm: 

Đối tượng tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ; loại cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ; loại rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ; mức hỗ trợ; thời gian thực hiện hỗ trợ; địa bàn được hỗ trợ; mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Cụ thể, đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp gồm: 1-Cây trồng: Lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê. 2-Vật nuôi: Trâu, bò, lợn. 3-Nuôi trồng thủy sản: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra.

Những trường hợp rủi ro thiên tai được bảo hiểm được hỗ trợ đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra gồm: Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, mưa đá, động đất, sóng thần. Đặc biệt, các hiện tượng thiên tai này phải được công bố hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cũng theo Quyết định này, sẽ không hỗ trợ cho các rủi ro dịch bệnh đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra. Về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra gồm các tỉnh: Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Thời gian thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp từ ngày 24 tháng 6 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Quyết định này thay thế Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp và Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác