Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang (12-04-2022)

Ngày 05/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 99/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và Hội nghị về thúc đẩy phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.
Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang

Trước đó, ngày 06 tháng 3 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và chủ trì Hội nghị về thúc đẩy phát triển nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số kiến nghị của Tỉnh; phát biểu của lãnh đạo các Bộ, cơ quan; Thủ tướng Chính phủ kết luận:

Kiên Giang có vị trí chiến lược về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, có truyền thống yêu nước, kiên cường, anh dũng,.. có đầy đủ yếu tố để trở thành Tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu phát triển kinh tế của cả nước. Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng thiên tai và dịch bệnh Covid-19 nhưng kinh tế của tỉnh vẫn thuộc nhóm 6 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long có mức tăng trưởng dương.

Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 11 nghìn tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 47 nghìn tỷ đồng, tăng 1,71% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 34,49%. Trong hai tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc, Tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt thí điểm mở cửa du lịch, lượng khách du lịch đạt hơn 1 triệu lượt tăng 4,22%, trong đó, khách quốc tế là gần 19.000 lượt, chiếm 37,9% cả nước, tạo tiền đề mở cửa du lịch quốc tế trong toàn quốc.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được nâng lên; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; Tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 34.000 lượt lao động; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,65%. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 được quan tâm chỉ đạo kiên trì, quyết liệt, thường xuyên đã hạn chế mức thấp nhất số ca mắc và tử vong, Tỉnh đã sớm kiểm soát được dịch bệnh, chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền tuyến biên giới và biển đảo được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được được nâng lên. Tỉnh đã duy trì tốt quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị với các tỉnh giáp biên Vương quốc Campuchia, góp phần xây dựng biên giới Hòa Bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác phát triển.

Kiên Giang có tiềm năng lớn nhưng phát triển chưa tương xứng, cơ chế, chính sách còn hạn hẹp; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) xếp trong nhóm thấp. An ninh, trật tự tiềm ẩn diễn biến phức tạp; tình trạng tàu cá của ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép tuy đã giảm nhưng chưa chấm dứt triệt để,..

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ và đưa ra giải pháp trong thời gian tới đối với Tỉnh cụ thể như sau:

Quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, chủ trương, đường lối, chính sách trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; văn bản chỉ đạo, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội lực; khắc phục bằng được những hạn chế, tồn tại. Bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; kiên định về mục tiêu nhưng phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Tiếp tục hành động quyết liệt hơn, nỗ lực hơn, sáng tạo hơn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, kiểm soát và thực hiện hiệu quả phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tạo nền tảng phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong Quý 3 năm 2022.

Quy hoạch nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện chuyển đổi số; quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu, xây dựng thương hiệu các sản phẩm; kiểm soát và chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định để khắc phục “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, lợi thế không gian biển để đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế biển gắn với tăng trưởng xanh, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tiếp tục liên kết, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, phát huy tiềm năng, lợi thế của biển, tạo động lực phát triển kinh tế của tỉnh, thu hút các nhà đầu tư phát triển hạ tầng vùng biển, ven biển.

Ngoài ra, tổng kết, đánh giá mô hình phát triển Phú Quốc để nhân rộng, phát huy những kinh nghiệm tốt, bài học hay, đặc biệt phát triển Phú Quốc thành trung tâm du lịch quốc tế; nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển các cụm đảo Nam Du, Bà Lụa, Tiên Hải để phát triển du lịch và dịch vụ có giá trị.

Tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững,..

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác