Bộ Nông nghiệp và PTNT: Hội nghị triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 (12-01-2022)

Chiều ngày11/01/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ; các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục, các Cục, Vụ thuộc Bộ; Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Các Trung tâm: Tin học và Thống kê, Khuyến nông quốc gia; Ban quản lý các dự án: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi; Viện Chính sách và Chiến lược phát triển NNNT; Đảng ủy Bộ, Công đoàn cơ quan Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ; Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT.
Bộ Nông nghiệp và PTNT: Hội nghị triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước, của Bộ có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước; đồng thời, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Bộ giai đoạn 2021-2030 góp phần thúc đẩy phát triển Bộ, ngành Nông nghiệp và PTNT; do đó, năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức chỉ đạo thực hiện chương trình CCHC cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và thực hiện hiện qủa nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ và các cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2021 trên Chuyên trang cải cách hành chính của Bộ, trên Báo Nông nghiệp Việt Nam và một số báo, đài trung ương nhằm tuyên truyền những nội dung, hoạt động CCHC, các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, của Bộ và thông tin về các hoạt động chỉ đạo điều hành CCHC của Bộ; chương trình cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2021-2030; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN của Bộ,..

Ngoài việc triển khai đồng bộ cải cách thể chế, tổ chức bộ máy, tài chính công, xây dựng Chính phủ điện tử; Bộ đã chỉ đạo chú trọng công tác kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính (TTHC) nhằm phát hiện các văn bản có nội dung không còn phù hợp để bãi bỏ hoặc bổ sung, sửa đổi kịp thời và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý nhằm đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành.

Năm 2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính (Quyết định số 2237/QĐ-BNN-VP); phê duyệt Danh mục dịch vụ công (DVC) trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC Quốc gia năm 2021 của Bộ (Quyết định Số 2057/QĐ-BNN-VP);  Vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ, cổng dịch vụ công của Bộ theo Quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ…

Hội nghị đã giành nhiều thời gian cho các đơn vị báo cáo và các đại biểu thảo luận, chia sẻ những vướng mắc còn tồn tại, đưa ra các giải pháp khắc phục thời gian tới. Các ý kiến của các đơn vị đã được Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm rõ, đánh giá một cách khách quan những kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị.

Năm 2022 là năm bản lề triển khai Chương trình cải cách hành chính 10 năm giai đoạn 2021-2030 với nhiều nội dung, hoạt động CCHC quan trọng của Bộ và các cơ quan, đơn vị. Để công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm CCHC năm 2022 như: cần đổi mới công tác chỉ đạo điều hành CCHC của Bộ và các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ CCHC giai đoạn mới. Chỉ đạo triển khai một cách toàn diện, đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ Kế hoạch CCHC năm 2022 của Bộ góp phần đảm bảo thực hiện có chất lượng những nhiệm vụ tại Nghị quyết của Chính phủ gắn với thực hiện chiến lược phát triển của Bộ, ngành Nông nghiệp và PTNT. Đặc biệt chú trọng tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính gắn vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công tác CCHC tại đơn vị.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhiệm vụ CCHC tới cán bộ, công chức. Tăng cường khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và công bố kết quả sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến do Bộ Nông nghiệp và PTNT cung cấp. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo chỉ đạo của Uỷ ban 1899,..

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành quy định về TTHC; tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh giải quyết TTHC trên môi trường điện tử: Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng; số hóa kết quả TTHC nâng cao tính công khai, minh bạch rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa để cải thiện chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Mặt khác, tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT theo chỉ đạo của Chính phủ,..

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác