Quảng Ninh: Thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (05-01-2022)

Để có thể sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao, tỉnh Quảng Ninh vừa thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng tại xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích tự nhiên toàn khu là 106 ha.
Quảng Ninh: Thành lập Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Ảnh minh họa

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo nguyên tắc tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh theo đúng quy định của pháp luật và kế thừa các quy hoạch phân khu chức năng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước đây đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh thực hiện các hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, trình diễn mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao; đào tạo tiếp nhận chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh, vùng và cả nước.

Với nòng cốt là các tổ chức khoa học công nghệ và các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có năng suất chất lượng và giá trị gia tăng cao; Đặc biệt, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nhân rộng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Quảng Ninh, vùng Trung du Miền núi Phía Bắc và vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

Về chính sách ưu đãi đầu tư, các dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để thực hiện việc nghiên cứu ứng dụng, đào tạo nhân lực công nghệ cao, sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ công nghệ cao trong nông nghiệp sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác