Tổng cục Thủy sản: Tập huấn nâng cao kiến thức về công tác cải cách hành chính và công tác tổ chức cán bộ (17-11-2021)

Ngày 16-17/11/2021, tại Ba Vì, Hà Nội, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ về công tác cải cách hành chính và tổ chức cán bộ năm 2021. Tham dự buổi tập huấn có Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, Văn phòng Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản.
Tổng cục Thủy sản: Tập huấn nâng cao kiến thức về công tác cải cách hành chính và công tác tổ chức cán bộ

Đồng chí Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản đã đến dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn, ông Tạ Minh Phương, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thủy sản đã tập trung hướng dẫn, trao đổi một số nội dung về công tác cải cách hành chính và tổ chức cán bộ đến toàn thể Lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản như: hướng dẫn, trao đổi nội dung về chuyên đề Quy hoạch lãnh đạo quản lý; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động. Đặc biệt, là một số điểm mới, quy định mới liên quan đến công tác tổ chức cán bộ ... Bên cạnh đó, PGS.TS. Nguyễn Toàn  Thắng – Giảng viên Cao cấp, Viện Văn hóa và phát  triển Học viện Hành chính Quốc gia cũng hướng dẫn chuyên đề về “Văn hóa công sở, văn hóa công vụ trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế”.

Trong quá trình tập huấn, ngoài việc được hướng dẫn, Lãnh đạo và các công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản đã có những trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn xử lý công việc ở cơ quan và những khó khăn, vướng mắc, từ đó có những đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền để có chủ trương chỉ đạo chung.

 

Qua buổi tập huấn, Lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản về cải cách hành chính và tổ chức cán bộ để vận dụng, cụ thể hóa tại cơ quan, đơn vị, nhất là kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức cán bộ, kỹ năng xây dựng kế hoạch, báo cáo cải cách hành chính, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tổ chức cán bộ.

 

Việc tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính và tổ chức cán bộ cho công chức, viên chức là nội dung trong công tác quản lý nhà nước về cải cách hành chính được Tổng cục Thủy sản tổ chức thường xuyên; các chuyên đề được lựa chọn đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả; Lãnh đạo, giảng viên chủ yếu là các đồng chí có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế, góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ Lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ ở các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác