Thanh Hóa: Chỉ đạo quyết liệt hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (24-09-2021)

Ngày 23/9/2021, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Thanh Hóa: Chỉ đạo quyết liệt hoàn thành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, Phó Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra tại tỉnh Thanh Hóa về tình hình triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về IUU và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các giải pháp chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”.

Đoàn công tác đã điểm tra thực tế công tác thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại cảng cá Hòa Lộc, Hoằng Trường; sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các Sở, ban, ngành, lực lượng chức năng có liên quan tại địa phương đã báo cáo công chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đã đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành tại địa phương trong triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, đặc biệt, là sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Thực tế kết quả chống khai thác IUU, triển khai các khuyến nghị của EC và thực thi pháp luật thủy sản trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực.

Tại cảng cá được kiểm tra, bước đầu đã thực hiện theo quy định công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, kiểm soát sản lượng thủy sản qua cảng; sổ sách ghi chép, lưu trữ hồ sơ, dữ liệu tương đối đầy đủ, truy xuất phục vụ cho công tác kiểm tra tương đối tốt;

100% tàu cá đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình

Kết quả đánh dấu tàu cá theo quy định đạt tỉ lệ cao, đặc biệt, trong thời gian ngắn sau kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp lần thứ năm của Ban chỉ đạo quốc gia về IUU, tỉnh đã hoàn thành gần như 100% việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

Công tác thực thi pháp luật xử phạt các hành vi khai thác IUU đã được tăng cường (trong 9 tháng đầu năm 2021, xử phạt 94 vụ với số tiền trên 642 triệu đồng). Công tác thông tin, tuyên truyền về chống khai thác IUU đã được chú trọng.

Kiên quyết xử lý tàu cá không duy trì thiết bị giám sát hành trình

Tuy nhiên, để thực hiện có hiệu quả công tác chống khai thác IUU và chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm, Thứ trưởng đề nghị tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế như: Hoàn thành việc đánh dấu tàu cá; thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trên tàu cá; ghi chép, thu, nộp báo cáo khai thác, nhật ký khai thác đúng quy định; Giám sát có hiệu quả hoạt động của tàu cá trên biển qua VMS, kiên quyết xử lý tàu cá đã lắp đặt VMS nhưng lại ngắt kết nối, không duy trì hoạt động.

Tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, sản lượng thủy sản qua cảng, xử lý các hành vi khai thác IUU; đặc biệt là tại Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu trên phần mềm điện tử để dễ dàng lưu trữ, theo dõi, truy xuất, quản lý theo quy định (tại cảng cá được kiểm tra hiện cơ sở dữ liệu chủ yếu được thực hiện thủ công, ghi, chép, lưu trữ trên giấy).

Số lượng tàu cá khai thác vùng ven bờ trên địa bàn tỉnh chiếm tỉ lệ lớn, do đó cần phần có chính sách, định hướng phát triển nghề cá tại địa phương để giảm áp lực khai thác vùng ven bờ.

Tăng cường nguồn lực, đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá, trang thiết bị, kinh phí, nhân lực cho cơ quan quản lý thủy sản tại địa phương (Ban quản lý cảng cá, Chi cục thủy sản…) để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn pháp luật cho ngư dân về chống khai thác IUU để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thủy sản, không vi phạm khai thác IUU.

Ngoài ra, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nghiên cứu, tiếp thu và khẩn trương tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo kiến nghị, đề xuất của địa phương trong công tác chống khai thác IUU.

Minh Tánh

Ý kiến bạn đọc

Tin khác