Tháng hành động vì môi trường - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021 (08-06-2021)

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 3189/BNN-KHCN về việc Tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021.
Tháng hành động vì môi trường - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2021
Ảnh minh họa

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2021 là “Phục hồi hệ sinh thái” (Ecosystem Restoration); Chủ đề ngày quốc tế Đa dạng sinh học là “Chúng ta là một phần của giải pháp – vì thiên nhiên” (We’re part of the solution For nature). Đây là năm được Liên hợp quốc phát động cho một Thập kỷ phục hồi Hệ sinh thái, nhằm ngăn chặn và đảo ngược sự suy thoái của các hệ sinh thái trên mọi lục địa và đại dương, giúp xóa đói giảm nghèo, chống biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự tuyệt chủng hàng loạt.

Hàng năm, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc chọn ngày 05 tháng 6 làm ngày Môi trường thế giới; ngày 22 tháng 5 là Ngày Quốc tế đa dạng sinh học. Đây là sự kiện môi trường và đa dạng sinh học thường niên quan trọng được Việt Nam hưởng ứng nhiều năm và đã trở thành một hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Để chuẩn bị cho tháng hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Quốc tế đa dạng sinh học, căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế tại thời điểm tổ chức, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 3189/BNN-KHCN gửi các Tổng cục, Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, các Tổng công ty, Viện nghiên cứu, các Trường thuộc Bộ, Trung tâm trực thuộc Bộ và các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; theo đó Bộ đề nghị các đơn vị thực hiện các hoạt động sau:

(1) Triển khai thực hiện đồng bộ các chiến lược, đề án, nhiệm vụ và giải pháp và các hoạt động truyền thông theo hướng dẫn tại công văn số 2298/BTNMT-TTTNMT ngày 14/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

(2) Tùy vào tình hình thực tế, tổ chức tuyên truyền phù hợp với quy định hiện hành về phòng, chống dịch (sáng tạo, đổi mới cách thức thực hiện, hình thức truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin) về chủ đề, thông điệp của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 theo hướng thực hiện mục tiêu kép, gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19; có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng và để kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học.

Tổ chức các hội thảo, tọa đàm (nên theo hình thức trực tuyến) như: Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản… giới thiệu các mô hình, giải pháp phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học; đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền về Bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Triển khai Chỉ thị số 9729/CT-BNN-KHCN ngày 17/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ vào hướng dẫn để xây dựng nội dung chi tiết, triển khai hoạt động và báo cáo kết quả gửi về Bộ (qua Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường) trước ngày 25/6/2021. Đặc biệt khuyến khích các đơn vị treo băng rôn, pano, áp phích (được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường) tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp.

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác