Tổng cục Thủy sản: Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 (02-06-2021)

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Tổng cục Thủy sản thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 3077/BNN-VP ngày 25/5/2021 về việc Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tổng cục Thủy sản: Quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Ảnh minh họa

Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, Tổng cục Thủy sản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể như sau:

Thủ trưởng các đơn vị: (1) Phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung tại Văn bản số 3077/BNN-VP, Văn bản số 756/TCTS-VP ngày 17/5/2021 của Tổng cục Thủy sản về việc Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại Tổng cục Thủy sản và các văn bản chỉ đạo/hướng dẫn của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Y tế, chính quyền thành phố Hà Nội. (2) Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo Danh sách công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị (theo ngày) và tình trạng sức khỏe hàng ngày trước 15h00 tại tài khoản nhóm ZALO Tổng cục Thủy sản – Covid-19. (3) Trong trường hợp cần thiết tổ chức các cuộc họp tập trung, đơn vị tổ chức/tham mưu nội dung đảm bảo tuân thủ các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Văn bản số 756/TCTS-VP, cử người đo thân nhiệt; đồng thời lập Danh sách thành phần tham gia cuộc họp (nêu rõ tình trạng sức khỏe của từng người). Đơn vị tổ chức có trách nhiệm lưu giữ danh sách này để phục vụ công tác truy xuất khi có yêu cầu.

(4) Trong trường hợp đơn vị có người là F0, F1, F2: Khẩn trương tổ chức thực hiện theo Phương án xử lý trường hợp đơn vị có F0, F1, F2. (5) Lập phương án bố trí công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị làm việc 50% trực tiếp tại đơn vị và 50% làm việc trực tuyến tại nhà để chủ động thực hiện trong trường hợp có yêu cầu từ Tổng cục Thủy sản. Đảm bảo phân công nhiệm vụ hợp lý, khoa học để hoàn thành tiến độ và đảm bảo chất lượng công việc. (6) Yêu cầu công chức, viên chức, người lao động đơn vị báo cáo Thủ trưởng đơn vị để theo dõi, nắm tình hình nếu có nhu cầu di chuyển ra khỏi thành phố Hà Nội (trừ trường hợp đi về hàng ngày vì nơi cư trú là địa bàn của các tỉnh gần thành phố Hà Nội) và khai báo y tế theo quy định (các Phó Tổng cục trưởng, lãnh đạo cấp Vụ và tương đương thì báo cáo trực tiếp Tổng cục trưởng).

Văn phòng Tổng cục: Bố trí phòng tiếp công dân là phòng cách ly tạm thời (trong trường hợp cần sử dụng để phòng, chống dịch Covid-19). Chủ động trang bị thiết bị đo thân nhiệt, bàn giao cho mỗi vụ 02 bộ (Cục Kiểm ngư, các đơn vị sự nghiệp chủ động trang bị để thực hiện).

Đội Thanh niên xung kích (được thành lập theo Quyết định số 169 /TCTS-VP) tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện văn bản này tại Tổng cục Thủy sản và các đơn vị; báo cáo Tổng cục tình hình thực hiện tại các cuộc giao ban hoặc khi có yêu cầu.

Phương án xử lý trường hợp đơn vị có F0, F1

Cá nhân: Thực hiện cách ly, xét nghiệm, điều trị theo yêu cầu/hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; Khai báo lịch sự di chuyển, tiếp xúc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; Cập nhật tình hình sức khỏe của F0 (nếu là F1).

Thủ trưởng đơn vị: Liên lạc ngay với đường dây nóng CDC Hà Nội và Bệnh viện Đa khoa nông nghiệp để thông báo tình hình và nhận hướng dẫn cụ thể. Đồng thời, yêu cầu công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị ở yên tại chỗ chờ điều tra, xác minh người tiếp xúc (đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền); khi được phép ra về cần hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, hạn chế tiếp xúc; tự theo dõi sức khỏe và cập nhật thông tin của các F; tự cách lý và làm việc tại nhà những ngày tiếp theo cho đến khi có quyết định mới.

Thủ trưởng đơn vị báo cáo Tổng cục Thủy sản (trong vòng 60 phút khi phát hiện sự việc); Lập danh sách những người đã tiếp xúc gần với các trường hợp F0, F1, báo cáo Tổng cục Thủy sản; Thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe F0, F1. Đồng thời, đề xuất Tổng cục Thủy sản giải pháp làm việc trực tuyến.

Đối với Cục Kiểm ngư, các Trung tâm sự nghiệp: Chủ động khử khuẩn ngay trong ngày khu vực có trụ sở làm việc. Đối với Văn phòng Tổng cục, các Vụ: Văn phòng Tổng cục và Đoàn Thanh niên chủ động khử khuẩn ngay trong ngày khu vực có trụ sở của đơn vị.

Tổng cục Thủy sản (Văn phòng Tổng cục/Đoàn Thanh niên): Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức khử khuẩn ngay trong ngày toàn bộ tòa nhà nơi có F0, F1 và các khu vực dùng chung có liên quan. Khẩn trương báo cáo Bộ (Văn phòng Bộ) để được hướng dẫn, chỉ đạo; đồng thời cập nhật lên phần mềm: http://covid19.dvcbnn.com.

Phương án xử lý trường hợp đơn vị có F2

Cá nhân: Thực hiện cách ly theo hướng dẫn/yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; Chủ động cập nhật tình hình sức khỏe của F1; Hàng ngày thông báo tình hình sức khỏe tới Thủ trưởng đơn vị.

Thủ trưởng đơn vị: Yêu cầu F2 về nhà, tự cách ly theo quy định, (hạn chế di chuyển bằng phương tiện công cộng); làm việc trực tuyến tại nhà những ngày tiếp theo cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Báo cáo Tổng cục Thủy sản (trong vòng 120 phút khi phát hiện sự việc). Lập Danh sách những người đã tiếp xúc gần với F2 (Danh sách F3); báo cáo Tổng cục Thủy sản khi có yêu cầu. Đề xuất Tổng cục Thủy sản giải pháp làm việc trực tuyến (nếu cần). Theo dõi tình hình sức khỏe F2, báo cáo Tổng cục Thủy sản.

Đối với Cục Kiểm ngư, các Trung tâm sự nghiệp: Chủ động khử khuẩn ngay trong ngày khu vực có trụ sở làm việc. Đối với Văn phòng Tổng cục, các Vụ: Văn phòng Tổng cục và Đoàn Thanh niên chủ động khử khuẩn ngay trong ngày khu vực có trụ sở của đơn vị.

Tổng cục Thủy sản (Văn phòng Tổng cục/Đoàn Thanh niên): Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức khử khuẩn ngay trong ngày toàn bộ tòa nhà nơi có F2 và các khu vực dùng chung có liên quan. Báo cáo Bộ (Văn phòng Bộ) tình hình trên phần mềm: http://covid19.dvcbnn.com.

Ngọc Thúy - FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác