Tổng sản lượng thủy sản quý 3/2020 ước đạt 2,3 triệu tấn (12-10-2020)

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, tổng sản lượng thủy sản quý 3/2020 ước đạt 2,3 triệu tấn, trong đó sản lượng khai thác trên 1 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản trên 1,2 triệu tấn. Lũy kế từ đầu năm 2020, tổng sản lượng ước đạt 6,1 triệu tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 71,6% kế hoạch năm 2020, trong đó: sản lượng khai thác 2,9 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản 3,2 triệu tấn.
Tổng sản lượng thủy sản quý 3/2020 ước đạt 2,3 triệu tấn

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản nửa đầu tháng 9/2020 (từ 01/9 đến 15/9) đạt 373,6 triệu USD, Lũy kế kim ngạch xuất khẩu là 5,6 tỷ USD, bằng 96% so với cùng kỳ 2019, đạt 55,8% kế hoạch (10 tỷ USD).

Về tôm nước lợ, diện tích tôm thả nuôi tính đến nay khoảng 708.436 ha, (bằng 102% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 97,1% so với kế hoạch năm 2020), trong đó tôm sú là 621.544 ha (bằng 103,3% so với cùng kỳ năm 2019), TCT là 84.519 ha (bằng 90,3% so với cùng kỳ năm 2019). Sản lượng ước tính đến tháng 9/2020 đạt 605 nghìn tấn (bằng 105,6% so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó tôm sú đạt 205 nghìn tấn (bằng 100,8% so với cùng kỳ năm 2019); tôm thẻ chân trắng đạt 400 nghìn tấn (bằng 108,3% so với cùng kỳ năm 2019).

Về cá tra, diện tích thả nuôi mới là 2.160 ha, bằng 59,7% so với cùng kỳ năm 2019; diện tích thả nuôi lũy kế là 4.968 ha, bằng 91% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế sản lượng cá tra 9 tháng năm 2020 ước đạt trên 1 triệu tấn, bằng 93,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Tình hình thời tiết trên biển trong quý III năm 2020 không thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản, vùng biển vịnh Bắc Bộ và miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 3, số 4, số 5; vùng biển Đông, Tây Nam Bộ và khu vực quần đảo Trường Sa, DK1 gió mùa Tây Nam mạnh cấp 4-5 nên đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của ngư dân. Tuy nhiên, do cá nổi nhỏ xuất hiện khá, ngư dân tích cực, chủ động bám biển sản xuất trước và sau bão để khai thác hải sản, sản lượng khai thác đạt khá.

Về công tác chỉ đạo điều hành, Vụ Khai thác đã tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 4829/BNN-TCTS ngày 20/7/2020 gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các địa phương hướng dẫn ngư dân tiếp tục bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam; tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam.

Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Tin khác