Tổng sản lượng thủy sản tháng 8/2020 ước đạt 715 nghìn tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2019 (10-09-2020)

Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, tổng sản lượng thủy sản tháng 8/2020 ước đạt 715 nghìn tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó sản lượng khai thác 336 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản 406 nghìn tấn.
Tổng sản lượng thủy sản tháng 8/2020 ước đạt 715 nghìn tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2019
Ảnh minh họa

Lũy kế từ đầu năm 2020, tổng sản lượng ước đạt 5,4 triệu tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 62,9% kế hoạch năm 2020, trong đó: sản lượng khai thác 2,6 triệu tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản 2,8 triệu tấn.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản nửa đầu tháng 8/2020 đạt 381 triệu USD, Lũy kế kim ngạch xuất khẩu là 4,8 tỷ USD, bằng 94,6% so với cùng kỳ 2019, đạt 47,8% kế hoạch (10 tỷ USD).

Về tôm nước lợ, diện tích tôm thả nuôi đến 15/8/2020 ước đạt 703.595 ha (bằng 102% so với cùng kỳ năm 2019; Đạt 96,3% so với kế hoạch năm 2020). Trong đó tôm sú là 620.888 ha (bằng 103,3% so với cùng kỳ năm 2019), tôm chân trắng là 80.334 ha (bằng 90,3% so với cùng kỳ năm 2019).  Sản lượng ước tính đến tháng 8/2020 đạt 506,8 nghìn tấn (bằng 103% so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó tôm sú đạt 180,1 nghìn tấn (bằng 100,2% so với cùng kỳ năm 2019); tôm thẻ chân trắng đạt 326,7 nghìn tấn (bằng 104,6% so với cùng kỳ năm 2019).

Về cá tra, diện tích thả nuôi mới là 1.953 ha, bằng 72,4% so với cùng kỳ năm 2019; diện tích thả nuôi lũy kế là 4.753 ha, bằng 91% so với cùng kỳ năm 2019. Diện tích thu hoạch đạt 1.927 ha, bằng 76,5% so với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế sản lượng cá tra 8 tháng năm 2020 ước đạt 860 nghìn tấn, bằng 91% so với cùng kỳ năm 2019. Giá cá tra nguyên liệu loại 1 hiện dao động ở mức 17.000-18.000 đ/kg.

 

Về khai thác thủy sản, trong tháng 8, vùng biển vịnh Bắc Bộ và miền Trung có bão số 3, số 4; vùng biển Đông, Tây Nam Bộ và khu vực quần đảo Trường Sa, DK 1 gió mùa Tây Nam mạnh cấp 4-5 nên đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của ngư dân trong tháng.

Đang trong thời gian chính vụ cá Nam 2020 nên ngư trường khai thác chủ yếu của ngư dân tập trung nhiều khai thác cá nổi tại vùng biển miền Trung khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa với các nghề khai thác như chụp, vây hoặc câu, Năng suất khai thác đạt khá, giá hải sản không tăng, Một số vùng bị cách ly bởi dịch COVID như Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định sản lượng, giá bán giảm đáng kể.

Thu Hiền

Ý kiến bạn đọc

Tin khác