Chung tay phòng, chống, đẩy lùi Covid-19 (31-07-2020)

Do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp nên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi Công văn số 5052/ BNN-VP ngày 29/7/2020 đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ để chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chung tay phòng, chống, đẩy lùi Covid-19
Ảnh minh họa

Theo Thông báo của Bộ Y tế, trong các ngày qua đã xuất hiện nhiều ca bệnh mới trong cộng đồng tại Đà Nẵng và các địa phương khác. Để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, áp dụng ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Kiểm soát chặt chẽ người vào cơ quan: Khai báo Y tế (với khách); đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay ngay tại cổng cơ quan. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn: Phun khử trùng toàn bộ cơ quan; sát khuẩn các vật dụng, thiết bị phòng họp, phòng làm việc thường xuyên bằng nước sát khuẩn hoặc dung dịch cồn 60-70 độ. Hạn chế tổ chức các cuộc họp đông người, chuyển sang hình thức họp trực tuyến nếu cần thiết.

Thực hiện ngay biện pháp tự cách ly, khai báo Y tế theo quy định và yêu cầu của Thông báo khẩn số 16, 17 (Bộ Y tế) đối với cán bộ, công chức, kể cả các trường hợp có người thân sống cùng nhà đi công tác, nghỉ hè tại Đà Nẵng; báo cáo kịp thời về Bộ khi có tình huống; Cập nhật báo cáo hàng ngày trên trang Web: covid19.dvcbnn.com

Bộ đã giao Văn phòng Bộ chủ trì, hướng dẫn tổ chức công tác phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị có trụ sở làm việc tại số 2 Ngọc Hà, số 10 Nguyễn Công Hoan, số 16 Thụy Khuê; đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của Bộ.

Tổng cục Thủy sản (trụ sở số 10 Nguyễn Công Hoan)

Cũng trong ngày 29/7/2020, Tổng cục Thủy sản cũng đã gửi Công văn số 1457/TCTS-VP đến Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục để chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Tổng cục Thủy sản.

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Đà Nẵng và một số địa phương đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng; Theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Tổng cục Thủy sản đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, cũng như toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch.

Đối với công chức, viên chức, người lao động: Thực hiện nghĩa vụ khai báo y tế theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19; thông báo với cơ sở y tế gần nhất nêu có các biểu hiện ho, sốt, tức ngực, khó thở…; chủ động theo dõi sức khỏe hoặc tự cách ly tại nhà theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Y tế (trong trường hợp áp dụng phương pháp cách ly). Bên cạnh đó, chủ động cập nhật thông tin về tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19; thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19.

Đặc biệt, thực hiện đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn (trong thời gian làm việc tại cơ quan, đơn vị). Không di chuyển đến các địa phương (theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền). Báo cáo Thủ trưởng đơn vị về lịch trình di chuyển tại các địa phương (theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền) và tình hình sức khỏe hàng ngày trong thời gian thực hiện cách ly (nếu bị áp dụng); Đồng thời báo cáo tình hình người thân sinh sống cùng, có biểu hiện, triệu chứng nhiễm Covid-19.

Đối với Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục: Theo dõi và hàng ngày báo cáo Tổng cục theo yêu cầu về tình hình sức khỏe của toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện ác quy định về phòng chống dịch bệnh tại đơn vị (theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội); đặc biệt các trường hợp đã đến địa phương (theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền). Kịp thời báo cáo Tổng cục nếu đơn vị có người bị lây nhiễm COVID-19 hoặc thuộc các trường hợp phải cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Văn phòng Tổng cục; Cục Kiểm ngư; Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản; Trung tâm Đăng kiểm tàu cá; Trung tâm Thông tin thuỷ sản tiếp tục bố trí nước sát khuẩn tại các vị trí thuận tiện (trước cửa các phòng họp, cầu thang…) để sử dụng. Tổng cục Thủy sản đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Mọi thông tin có liên quan đến dịch bệnh tại Tổng cục, cần thông tin đến Văn phòng Tổng cục để báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.

Tất cả các đơn vị thuộc Tổng cục nếu có kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác… tại các địa phương (theo thông báo của cơ quan có thẩm quyền) đều phải báo cáo Tổng cục xem xét, quyết định.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác