Vướng mắc trong việc áp thuế đối với sản phẩm thủy sản “chế biến” hay “sơ chế” cần được khẩn trương giải quyết (07-07-2020)

Ngày 02/7/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Công văn 4476/BNN-TCTS về việc đề nghị xử lý vướng mắc trong việc áp thuế đối với sản phẩm thủy sản “chế biến” và “sơ chế”.
Vướng mắc trong việc áp thuế đối với sản phẩm thủy sản “chế biến” hay “sơ chế” cần được khẩn trương giải quyết
Ảnh minh họa

Qua phản ánh của doanh nghiệp, hiện nay việc định nghĩa sản phẩm của các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản đang ở công đoạn “chế biến” hay “sơ chế” để áp mức thuế tương ứng là không phù hợp với quy định và thực tế trong sản xuất khiến các doanh nghiệp phải chịu mức thuế suất cao hơn so với thực tế. Thời gian qua, các doanh nghiệp, Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) đã có công văn kiến nghị Bộ Nông nghiệp &PTNT đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét, hướng dẫn xử lý những vướng mắc nêu trên.

Trước những vướng mắc nêu trên, Bộ Nông nghiệp &PTNT đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét, hướng dẫn xử lý một số nội dung như sau:

Thứ nhất, hiện nay nhiều doanh nghiệp bị các cơ quan quản lý nhà nước ngành thuế áp mức thuế suất cho sản phẩm thủy sản là sản phẩm “sơ chế” với mức thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là 20%. Trong khi các mặt hàng đầu ra của các doanh nghiệp này đa số là sản phẩm đã qua “chế biến” được phép áp dụng mức thuế TNDN là 15%, điều này được chiếu theo khoản 5 Điều 11 và khoản 1 Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Trong khi đó, hiện nay hoạt động chế biến của doanh nghiệp thủy sản gồm 3 dạng: Chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -18 độ C, chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín, chế biến từ nguyên liệu có pha trộn giai vị phụ liệu để ra hàng GTGT.

Nhưng khi thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp chế biến thủy sản, các cơ quan ngành thuế sẽ kiểm tra thu nhập của doanh nghiệp hoạt động chế biến hay hoạt động sơ chế và với cả 3 dạng chế biến nêu trên các cơ quan ngành thuế đều không công nhận là sản phẩm chế biến mà chỉ là sơ chế khiến tỷ lệ phải nộp thuế của các doanh nghiệp thủy sản hiện tại (bao gồm cả sản phẩm xuất khẩu, tiêu thụ nội địa hay gia công) đều là 20% không đúng với bản chất của ngành.

Thứ hai, theo quy định tại khoản 4 và khoản 16 Điều 2 của Luật An toàn Thực phẩm 2010, trong ngành chế biến thủy sản, cụm từ “theo phương pháp công nghiệp” được sử dụng là công nghệ đông lạnh thực phẩm, cấp đông sản phẩm đến nhiệt độ -18 độ C. Còn theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 quy định về ngành công nghiệp chế biến, chế tạo gồm: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm thủy sản (1020), trong đó gồm: (i) chế biến thủy sản đông lạnh; (ii) chế biến, bảo quản thủy sản khô; (iii) chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản; (iiii) sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản, sản xuất thức ăn gia súc gia cầm và thủy sản. Như vậy, theo quy định trên các sản phẩm: Chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -18 độ C, chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín, chế biến từ nguyên liệu có pha trộn giai vị phụ liệu để ra hàng GTGT là sản phẩm được gọi là sản phẩm đã qua “Chế biến”.

Doanh nghiệp cho rằng: hiện Quy định về sơ chế, chế biến tại các văn bản về thuế như quy định: tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định và điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam được ngành thuế áp dụng hiện nay là không phù hợp với thực tế ngành chế biến thủy sản, không phù hợp với quy định của Luật An toàn thực phẩm và Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam kiến nghị: “Cho phép chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -18 độ C, chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín, chế biến từ nguyên liệu có pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng GTGT được xem là hoạt động chế biến của doanh nghiệp thủy sản và được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính”.

Nhằm thực hiện chủ trương thúc đẩy phát triển ngành thủy sản, góp phần giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt là trong thời kỳ hiện nay, doanh nghiệp đang gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid 19, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính xem xét, giải quyết và hướng dẫn về kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác