APEC xây dựng kế hoạch hành động chống IUU và quản lý rác thải nhựa (13-02-2020)

Từ 07– 08/02/2020, tại Putrajaya - Malaysia, đoàn công tác của Tổng cục Thuỷ sản đã tham dự Cuộc họp SOM 1 APEC năm 2020 của Nhóm công tác về đại dương và nghề cá. Cuộc họp lần thứ 14 Nhóm công tác nghề cá và đại dương có sự tham gia của các nền kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương (APEC).
APEC xây dựng kế hoạch hành động chống IUU và quản lý rác thải nhựa
Ảnh minh họa

Nhóm công tác đã rà soát lại 5 dự án được APEC tài trợ thực hiện trong năm 2020, các dự án lần này tập trung chủ yếu là các dự án nghiên cứu và nâng cao năng lực cho các nền kinh tế về quản lý rác thải nhựa đại dương, thúc đẩy vai trò cũng như sự tham gia của phụ nữ tại các nền kinh tế trong ngành thuỷ sản nói riêng và kinh tế biển nói chung.

Tại cuộc họp, các chuyên gia cũng đã tập trung vào 2 nhóm vấn đề trọng tâm trong năm 2020 là quản trị rác thải nhựa đại dương và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại các nền kinh tế APEC. Nhấn mạnh tới kết quả đạt được trong năm 2019 đối với việc các nền kinh tế thông qua Lộ trình APEC quản lý rác thải nhựa đại dương, Lộ trình APEC chống khai thác IUU, cuộc họp đã tập trung thảo luận về xây dựng bản kế hoạch của APEC quản lý rác thải nhựa đại dương và Kế hoạch hành hành động chống IUU.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe bài trình bày từ FAO (chống khai thác IUU trong khuôn khổ Hiệp định biện pháp quốc gia có cảng (PSMA) của FAO; Bài trình bày của Seaowl Group về giải pháp chống khai thác IUU sử dụng hệ thống VMS; từ Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên (The Nature conservation) về hợp tác với các nền kinh tế APEC chống khai thác IUUF.

Bên cạnh đó, các quốc gia đã cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động của các trung tâm trong việc quản lý phát triển biển, quản lý nghề cá, quản lý môi trường biển cũng như các thông tin về đề xuất xóa bỏ trợ cấp dẫn tới IUU. Trong đó, trung tâm phát triển biển bền vững APEC (tại Trung Quốc) đã thông tin về Hội thảo tập huấn về Quy hoạch không gian biển năm 2019, Hội thảo tập huần về rác thải nhựa đại dương và vi nhựa. Cập nhật báo cáo II về phát triển bền vững biển APEC (China). New Zealand cập nhật về đề xuất xoá bỏ trợ cấp dẫn tới IUUF. Chi Lê cập nhật về xây dựng kế hoạch thực hiện Lộ trình La serena Apec.

Cuộc họp lần này, nhóm công tác cũng đã cập nhật về kết quả triển khai 03 dự án do các nền kinh tế tự tài trợ tại Trung Quốc với chủ đề về: sự tham gia của doanh nghiệp/ khối tư nhân đảm bảo sự bền vững của môi trường biển (Đài Loan- Trung Quốc); rác thải nhựa đại dương và vi nhựa – blue citizenship (Trung Quốc); quy hoạch không gian biển và vùng bờ tại các nền kinh tế APEC (Trung Quốc).

Ngoài ra, nhóm công tác đã tập trung thảo luận về các dự án do APEC tài trợ đề xuất trong giai đoạn 1/2020. Hiện tại có 11 đề xuất dự án, tập trung vào các chủ đề như: thúc đẩy vai trò của phụ nữ, hỗ trợ nghề cá quy mô nhỏ, nghề cá thủ công; chống khai thác IUU; quản lý rác thải nhựa đại dương; bảo vệ môi trường biển.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác