Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra (06-02-2020)

Ngày 04 tháng 02 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 746/BNN-VP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra.
Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona gây ra
Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ sau: 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Khẩn trương quán triệt triển khai Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2029 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ cần coi việc phòng chống dịch cúm corona là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành ở Trung ương và các cấp chính quyền ở địa phương để đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra; đảm bảo kinh phí phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật. 

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn tổ chức công tác tuyên truyền đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch do chủng mới Corona gây ra; phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh; hỗ trợ cung cấp và hướng dẫn sử dụng khẩu trang y tế, tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh chung trong cơ quan theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp

Chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ lây lan dịch, thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly, chẩn đoán và điều trị bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, thuốc men y tế, dụng cụ phòng hộ, nhân lực sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu; phối hợp với Văn phòng Bộ tổ chức phát khẩu trang y tế, tư vấn công tác phòng, chống dịch trong cơ quan, hỗ trợ y tế (cử cán bộ và cung cấp đường dây nóng để tư vấn, khám, tiếp nhận bệnh nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ) khi có yêu cầu. 

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác