Hợp tác chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin trong lĩnh vực thủy sản (05-12-2019)

Ngày 04/12/2019, tại Hà Nội, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản (VIFEP) đã phối hợp với Trung tâm Thông tin thủy sản – Tổng cục Thủy sản đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác chia sẽ dữ liệu, thông tin trong lĩnh vực thủy sản.
Hợp tác chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin trong lĩnh vực thủy sản

Tham dự buổi ký kết có đại diện lãnh đạo hai bên và phụ trách các phòng, ban các đơn vị trực thuộc (VIFEP). Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, Ông Nguyễn Thanh Tùng và Ông Lê Trung Kiên, Giám đốc Trung tâm Thông tin thủy sản đã chủ trì buổi lễ.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ cũng như quá trình thực hiện công tác tham mưu phục vụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy sản và các địa phương trong quản lý chỉ đạo điều hành về cơ sở dữ liệu và chia sẽ thông tin trong lĩnh vực thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản và (VIFEP) đã thống nhất triển khai ký kết “Bản ghi nhớ hợp tác chia sẽ dữ liệu, thông tin trong lĩnh vực thủy sản”. Hai bên đã thống nhất những nội dung hợp tác cụ thể như sau: Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp thu, phân tích xử lý số liệu ngành thủy sản; Cung cấp thông tin, dữ liệu của hai bên khi cần thiết; chia sẽ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động phù hợp với điều kiện và thế mạnh của mỗi bên, trong đó gồm hoạt động phối hợp với đối tác có liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu ngành thủy sản; Phối hợp tổ chức, tham gia các hội thảo của hai bên; (VIFEP) và Trung tâm Thông tin thủy sản sẽ cập nhật bản tin qua thư điện tử cho lãnh đạo hai bên.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Tùng – Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản đã đánh giá cao sự phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua và với chức năng nhiệm vụ của (VIFEP)  trong công tác chuyên môn cần có sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin trong thời gian tới. Đặc biệt, trong nghiên cứu, phân tích các vấn đề về kinh tế - xã hội, kinh tế phát triển, kinh tế nguồn lợi, kinh tế môi trường và biến đổi khí hậu trong lĩnh vực thủy sản. Nghiên cứu thị trường, ngành hàng, dự báo cung - cầu thị trường và các dự báo khác có liên quan đến phát triển thủy sản. Tham gia xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin về các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa; thị trường, ngành hàng, xúc tiến thương mại, hội nhập quốc tế, phục vụ xây dựng chính sách, chiến lược phát triển thủy sản…Tham gia thẩm định các chính sách, chiến lược và các đề án, kế hoạch, chương trình phát triển thuỷ sản và các ngành khác có liên quan đến thủy sản; cung cấp các dịch vụ tư vấn về nghiên cứu kinh tế, chính sách, chiến lược phát triển trong lĩnh vực thủy sản. Những công việc nói trên cần có sự chia sẽ phối với với Trung tâm Thông tin về cơ sở dữ liệu để có được nguồn số liệu đầu đủ chính xác phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Tổng cục Thủy sản, các địa phương nói chung và nghiên cứu, đánh giá của Viện nói riêng, Ông Tùng cho biết.

Tại buổi lễ ký kết, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ông Lê Trung Kiên cho biết, thực hiện triển khai Luật Thủy sản 2017, Thông tư 24/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2018 về quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản, Trung tâm Thông tin được giao xây dựng các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản như: Cơ sở dữ liệu về nuôi trồng thủy sản; Cơ sở dữ liệu về khai thác thủy sản; Cơ sở dữ liệu về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản…Thời gian qua, Trung tâm đã, đang xây dựng và hoàn thiện các phần mềm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Thủy sản như: thu thập, cập nhật cơ sở dữ liệu liên quan đến tàu thuyền, cấp giấy chứng nhận, xác nhận truy xuất nguồn gốc thủy sản, phần mềm quản lý giống, thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường. Cơ sở dữ liệu được xem là xương sống quan trọng phục vụ quản lý nhà nước, là cơ sở định hướng phát triển ngành thủy sản trong thời gian tới. Và đây cũng là cơ sở để hai bên nghiên cứu phối hợp và hợp tác để chia sẽ thông tin về dữ liệu để phục vụ công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, hai bên cần nghiên cứu hợp tác trong một số lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nguồn lực sẵn. Trong thời gian tới, hy vọng sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa (VIFEP) và Trung tâm để mang lại hiệu quả công việc cao, Ông Kiên chia sẽ.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác