Hội nghị triển khai quy định quản lý thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản (26-11-2019)

Ngày 25/11/2019, tại Thành phố Hải Phòng, Tổng cục Thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Triển khai quy định về quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản”. Hội nghị đã làm rõ những quy định liên quan đến quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường thủy sản.
Hội nghị triển khai quy định quản lý thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản, các cơ quan quản lý thủy sản tại địa phương, Chi cục Thủy sản các tỉnh khu vực miền Trung và khu vực phía Bắc và hơn 150 đại biểu của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản. Ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản đã chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Luật Thủy sản năm 2017; Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (Nghị định 26); Nghị đinh số 42/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (Nghị định 42); Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý giống, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (Thông tư 26), để triển khai áp dụng một cách hiệu quả trong thời gian qua, Tổng cục Thủy sản đã triển khai các hội nghị, hội thảo, tập huấn hướng dẫn một số quy định về quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản cho các cơ quan quản lý thủy sản tại địa phương, các doanh nghiệp trên cả nước.

Tại Hội nghị, Ông Trần Đình Luân cho biết, hiện nay, công tác quản lý nuôi trồng thủy sản, giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi tường nuôi trồng thủy sản được quy định chặt chẽ, hệ thống từ điều kiện kinh doanh đến quản lý chất lượng tại Luật Thủy sản 2017, Nghị định số 26; Nghị định số 42; Thông tư số 26. Vì vậy, các cơ quan quản lý thủy sản tại địa phương, các doanh nghiệp cần nắm bắt rõ những quy định để quá trình triển khai cũng như quản lý hoạt động kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường thủy sản tránh những vi phạm, sai sót xảy ra tại địa phương cũng như doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo quy định tại Luật Thủy sản; Nghị định 26; Thông tư số 26, các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản cần hoàn thiện các hồ sơ thủ tục đề nghị cấp giấy công nhận cơ sở đủ điều kiện trước ngày 01/01/2020, Ông Luân lưu ý các doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, Tổng cục Thủy sản đã phổ biến những thông tin về hệ thống văn bản quản lý; quy định về quản lý sản phẩm; quy định về quản lý điều kiện; quy định về nhập khẩu, xuất khẩu; quy định về khảo nghiệm và các quyền và nghĩa vụ liên quan trong sản xuất, kinh doanh thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản đến các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, cụ thể:

Đối với cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản được cấp Giấy chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện sau đây: Địa điểm sản xuất nằm trong khu vực không bị ô nhiễm bởi chất thải nguy hại, hóa chất độc hại; Khu sản xuất có tường, rào ngăn cách với bên ngoài; Nhà xưởng, trang thiết bị phù hợp với từng loại sản phẩm; Có điều kiện phân tích chất lượng trong quá trình sản xuất; Áp dụng hệ thống kiểm soát chất lượng, an toàn sinh học; Có nhân viên kỹ thuật được đào tạo về nuôi trồng thủy sản, bệnh học thủy sản, sinh học, hóa học hoặc công nghệ thực phẩm.

Đối với cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, theo quy định các cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường trên địa bàn tỉnh chịu sự kiểm tra về điều kiện cơ sở và chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản của cơ quan quản lý về thủy sản cấp tỉnh.

Cơ sở mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Nơi bày bán, nơi bảo quản cách biệt với thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, hóa chất độc hại; Có thiết bị, dụng cụ để bảo quản thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhà cung cấp.

Đối với các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, tổ chức, cá nhân sử dụng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản có nghĩa vụ sau đây: Tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn của nhà cung cấp, nhà sản xuất sản phẩm liên quan đến vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm; Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra về chất lượng sản phẩm của cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản; tiêu hủy thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và thủy sản nuôi trồng không bảo đảm về chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Đối với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, có trách nhiệm chỉ đạo phòng Nông nghiệp/kinh tế phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên ngành hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản; đồng thời tổng hợp, thống kê tình hình sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, việc chấp hành các quy định của các cơ sở sản xuất, mua bán, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn gửi về Chi cục Thủy sản để tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có phương án chỉ đạo kịp thời.

Hội nghị lần này, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, làm rõ những quy định cũng như những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện liên quan đến quản lý thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Trong đó nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi về quản lý chất lượng sản phẩm liên quan đến công bố hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, nguyên liệu sản xuất thức ăn; số lượng vi sinh có trong nguyên liệu; cách thức, phương pháp đánh giá số lượng vi sinh trong nguyên liệu; công nhận hợp quy, đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm sản xuất và sản phẩm nhập khẩu của các doanh nghiệp; thời gian chuyển tiếp để công bố quy chuẩn; và những vấn đề liên quan đến cách thức ghi nhãn hang hóa; điều kiện kiểm tra cơ sở, thủ tục cấp mã số sản phẩm…

Tại Hội nghị, các đơn vị chuyên môn của Tổng cục Thủy sản đã trực tiếp trả lời làm rõ những quy định, những vướng mắc của các cơ quan quản lý thủy sản tại các địa phương, các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trong quá trình triển khai gặp phải.

Bên cạnh đó, phía Tổng cục Thủy sản cho biết hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã công bố 04 quy chuẩn quốc gia và về quản lý, Tổng cục Thủy sản đã cấp giấy đăng ký hoạt động chứng nhận đối với các QCVN cho 06 tổ chức chứng nhận ( Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản; Công ty CP VINACERT; Công ty CP chứng nhận, giám định VINACONTROL; Công ty chứng nhận Việt Nam; Công ty chứng nhận NHONHO; Trung tâm Thuốc thú y Trung ương 2).

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác