Tổng cục Thủy sản tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản (31-07-2019)

Ngày 31/7/2019, tại Tổng cục Thủy sản đã diễn ra Lễ bàn giao nhiệm vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn Thanh niên của Tổng cục Thủy sản.
Tổng cục Thủy sản tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản

Lễ bàn giao nhiệm vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản giữa đồng chí Nguyễn Ngọc Oai - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản và đồng chí Trần Đình Luân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản đã được thực hiện trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: (1) Quyết định số 1750/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/8/2019 đối với ông Nguyễn Ngọc Oai - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; (2) Quyết định số 2969/QĐ-BNN-TCCB ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bổ nhiệm Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản đối với ông Trần Đình Luân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản kể từ ngày 01/8/2019.

Lễ bàn giao đã được tổ chức trang trọng trước sự chứng kiến của lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn Thanh niên của Tổng cục Thủy sản. Buổi lễ đã được thực hiện bằng việc ký kết vào Biên bản bàn giao nhiệm vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản giữa ông Nguyễn Ngọc Oai - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản và ông Trần Đình Luân - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản. Theo đó, kể từ ngày 01/8/2019, Tổng cục trưởng Trần Đình Luân sẽ chính thức đảm nhiệm việc lãnh đạo 11 đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản (gồm: Vụ Kế hoạch, Tài chính; Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế, Thanh tra; Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản; Vụ Nuôi trồng thủy sản; Vụ Khai thác thủy sản; Văn phòng Tổng cục; Cục Kiểm ngư; Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản; Trung tâm Đăng kiểm tàu cá; Trung tâm Thông tin thủy sản).

Tại lễ bàn giao, lãnh đạo Tổng cục Thủy sản và lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục đã bày tỏ sự vui mừng khi việc bàn giao được thực hiện đúng quy định và đầy đủ nội dung. Toàn thể đại biểu tại Lễ bàn giao nhiệm vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản hy vọng Phó Tổng cục trưởng Trần Đình Luân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước mắt là việc chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; Tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch lớn của ngành; Tham mưu triển khai có hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn; Tham mưu cho Bộ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để chỉ đạo, thúc đẩy tăng trưởng ngành Thủy sản; Tham mưu, tổ chức triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp khắc phục thẻ vàng của EC về IUU; Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác