Hội nghị Triển khai Luật Thủy sản 2017 (08-03-2019)

Trong các ngày 07-08/3/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức "Hội nghị triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn" nhằm thi hành các văn bản quy phạm pháp luật hiệu quả. Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự còn có lãnh đạo Tổng cục Thủy sản và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Hội nghị Triển khai Luật Thủy sản 2017

Luật Thủy sản 2017 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/11/2017 (thay thế cho Luật Thủy sản 2003). Luật Thủy sản 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Để triển khai Luật Thuỷ sản 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 02 Nghị định của Chính phủ; 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; và 08 Thông tư. Trong đó, 02 Nghị định, gồm: (1) Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản; (2) Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

Đặc biệt, trong ngày 15/11/2018 (tròn một năm kể từ ngày Luật Thủy sản 2017 được Quốc hội thông qua), Bộ NN&PTNT đã ban hành 08 Thông tư với các nội dung cụ thể như sau: (1)Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn về Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; (2)Thông tư số 20/2018/TT-BNNPTNT quy định về Trang phục, biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, thẻ kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng kiểm ngư; (3)Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT quy định Ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; Công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; Danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; Xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; (4)Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT quy định về Thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản; (5)Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT quy định về Đăng kiểm viên tàu cá; Công nhận cơ sở đăng kiểm tàu cá; Bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; Đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; Xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá; (6)Thông tư số 24/2018/TT-BNNPTNT quy định việc Cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; (7)Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT quy định Trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống; (8)Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT quy định về Quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật rất quan trọng, tuy nhiên để những văn bản này đi vào cuộc sống thì rất cần triển khai thi hành văn bản một cách hiệu quả.

Tại Hội nghị, các cơ quan Trung ương đã cùng trao đổi, trả lời và giải đáp các thắc mắc của một số địa phương liên quan đến việc triển khai Luật Thủy sản 2017 và các văn bản dưới Luật. Bên cạnh đó, Hội nghị còn nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các hội, hiệp hội, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu, cơ quan báo chí, như: Hội Nghề cá Việt Nam, Hiêp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh thủy sản, đại diện cơ quan thông tấn, báo chí…

Trong hai ngày liên tiếp, dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và các lãnh đạo của Tổng cục Thủy sản, Hội nghị đã được triển khai hết sức nghiêm túc và hiệu quả. Các câu hỏi của địa phương đã được các cơ quan Trung ương lần lượt trả lời và giải đáp. Tuy nhiên, sau Hội nghị lần này, các địa phương và các đơn vị, tổ chức, cá nhân vẫn có thể tiếp tục gửi câu hỏi (bằng văn bản) để nhận được câu trả lời, giải đáp thỏa đáng. Hạn gửi câu hỏi được Hội nghị xác định là trước ngày 30/3/2019.

Kết luận phiên hỏi-đáp, ông Nguyễn Ngọc Oai - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản đã chỉ đạo Tổng cục Thủy sản nhanh chóng biên soạn Sổ tay hỏi đáp về các nội dung của Luật, phát hành để tiện cho việc tra cứu, sử dụng. Ông nhận định "Hội nghị triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn" đã được tổ chức rất kịp thời, cơ bản đáp ứng được các yêu cầu đã đặt ra về việc Tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Thủy sản 2017; Từ đó, Tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu nhằm đưa Luật Thủy sản 2017 vào cuộc sống, thực thi hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng Luật Thủy sản 2017, 02 Nghị định và 08 Thông tư đã được ban soạn thảo chuẩn bị rất kỹ, bám sát thực tiễn. Thứ trưởng cũng biểu dương các tỉnh/thành phố tích cực tham gia Hội nghị với thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm. Liên quan đến việc triển khai Luật Thủy sản 2017, ông yêu cầu Tổng cục Thủy sản tiếp tục tham mưu Bộ ban hành những văn bản có liên quan. Ngành Thủy sản tiếp tục nghiên cứu ý kiến của các địa phương; Tổ chức tập huấn chuyên sâu từng hoạt động cho các địa phương; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định trong Luật Thủy sản 2017.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác