Bàn giao Nhiệm vụ Giám sát tàu cá từ Cục Kiểm ngư sang Trung tâm Thông tin thủy sản (01-03-2019)

Ngày 01/3/2019, Cục Kiểm ngư đã phối hợp với Trung tâm Thông tin thủy sản tổ chức Lễ Bàn giao Nhiệm vụ Giám sát tàu cá từ Trung tâm Thông tin kiểm ngư (thuộc Cục Kiểm ngư) sang Trung tâm Thông tin thủy sản.
Bàn giao Nhiệm vụ Giám sát tàu cá từ Cục Kiểm ngư  sang Trung tâm Thông tin thủy sản

Lễ Bàn giao đã được thực hiện trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chuyển Nhiệm vụ Giám sát tàu cá từ Trung tâm Thông tin kiểm ngư (trực thuộc Cục Kiểm ngư) về Trung tâm Thông tin thủy sản (Công văn số 7475/BNN-TCCB ngày 25/9/2018).

Trên cơ sở những ý kiến thống nhất của tập thể lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, ngày 13/02/2019, Tổng cục Thủy sản đã ban hành 03 quyết định quan trọng: (1) Quyết định số 92/QĐ-TCTS-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin thủy sản; (2) Quyết định số 93/QĐ-TCTS-VP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin kiểm ngư (trực thuộc Cục Kiểm ngư); (3) Quyết định số 94/QĐ-TCTS-VP về việc Điều động viên chức từ Trung tâm Thông tin kiểm ngư về Trung tâm Thông tin thủy sản để thực hiện Nhiệm vụ Giám sát tàu cá.

Từ những ý kiến thống nhất giữa Cục Kiểm ngư và Trung tâm Thông tin thủy sản, ngày 01/3/2019, Lễ Bàn giao đã được tổ chức trang trọng. Buổi lễ đã thực hiện việc công bố các quyết định có liên quan đến việc bàn giao; Đồng thời, thực hiện kiểm kê các hạng mục, tài liệu, hồ sơ được bàn giao; Thực hiện lễ ký bàn giao nhiệm vụ, tài sản và nhận sự. Theo đó, 10 viên chức của Trung tâm Thông tin kiểm ngư (Cục Kiểm ngư) đã được điều động về Trung tâm Thông tin thủy sản để thực hiện Nhiệm vụ Giám sát tàu cá. Kể từ ngày 01/3/2019, Trung tâm Thông tin thủy sản sẽ thực hiện Nhiệm vụ Giám sát tàu cá, cụ thể như sau: Thực hiện quản lý hệ thống Giám sát tàu cá và dữ liệu Giám sát tàu cá toàn quốc; Quản trị hệ thống và tham mưu việc phân cấp cho địa phương khai thác dữ liệu Giám sát tàu cá, xử lý dữ liệu Giám sát tàu cá (đối với tàu có chiều dài từ 24 mét trở lên). Trung tâm cũng sẽ làm Đầu mối kết nối hệ thống Giám sát tàu cá của địa phương với Trung tâm dữ liệu Giám sát tàu cá ở Trung ương; Kết nối dữ liệu giữa hệ thống Giám sát tàu cá ở Trung ương với thiết bị giám sát hành trình (được lắp đặt trên các tàu cá). Đặc biệt, Trung tâm Thông tin thủy sản sẽ quản lý tất cả các thông tin về hoạt động của tàu cá Việt Nam, cũng như hoạt động của tàu cá nước ngoài trên các vùng biển của Việt Nam. Bên cạnh đó, sẽ tổng hợp, xử lý dữ liệu từ hệ thống Giám sát tàu cá, nhằm phục vụ công tác phòng, chống lụt bão, xử lý sự cố thiên tai…

Tại lễ bàn giao, lãnh đạo Cục Kiểm ngư và Trung tâm Thông tin thủy sản đã bày tỏ sự vui mừng khi việc bàn giao được thực hiện sớm, đúng quy định. Ông Lưu Văn Huy – Cục trưởng Cục Kiểm ngư hy vọng lãnh đạo Trung tâm Thông tin thủy sản sẽ tạo điều kiện để 10 viên chức của Trung tâm Thông tin kiểm ngư (Cục Kiểm ngư) khi chuyển sang Trung tâm Thông tin thủy sản có thể bắt tay thực hiện ngay và hoàn thành tốt Nhiệm vụ Giám sát tàu cá (sẵn sàng cho mùa mưa bão sắp tới).

Về phía lãnh đạo Trung tâm Thông tin thủy sản cũng đã bày tỏ sự cảm ơn lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư, Trung tâm Thông tin kiểm ngư đã tích cực ủng hộ thực hiện chủ trương của Bộ trong việc điều chuyển nhiệm vụ. Toàn thể Trung tâm Thông tin thủy sản rất vui mừng khi nhận nhiệm vụ mới, nhân sự mới. Trung tâm sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nhưng rất quan trọng và hết sức vẻ vang này; Đồng thời hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các cấp lãnh đạo và sự hợp tác nhiệt tình của các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản để hoàn thành tốt Nhiệm vụ Giám sát tàu cá năm 2019.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác