Đảng ủy Tổng cục Thủy sản: Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (22-01-2019)

Sáng ngày 22/01/2019 tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Thủy sản đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Đảng ủy Tổng cục Thủy sản: Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Năm 2018, Đảng ủy Tổng cục Thủy sản đã chỉ đạo sát sao công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của ngành, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động của Tổng cục, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra. Đảng ủy Tổng cục cũng rất quan tâm công tác xây dựng Đảng, tổ chức các buổi học tập và quán triệt Nghị quyết của Đảng, triển khai các Nghị quyết, Chị thị, Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng theo đúng kế hoạch và quy định. Đặc biệt, chú trọng triển khai tốt Nghị quyết 18 – NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết 19 – NQ/TW về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Kết thúc năm 2018, Đảng ủy Tổng cục Thủy sản đạt mức danh hiệu Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ, có 02 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng ủy Tổng cục tặng giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của các cá nhân, tập thể cũng như của toàn Đảng ủy Tổng cục trong việc thực hiện những mục tiêu chính trị quan trọng của ngành, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch đã đặt ra. Đồng thời, cũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của toàn thể đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Thủy sản, vai trò lãnh đạo của tập thể lãnh đạo Tổng cục trong năm vừa qua.

Cũng nhân dịp này, Đảng ủy Tổng cục Thủy sản đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Duy Phúc sinh hoạt tại Chi bộ Vụ Kế hoạch, Tài chính.

Hương Trà

Ý kiến bạn đọc

Tin khác