Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tiếp Đoàn công tác của Ngân hàng phát triển Châu Á (29-10-2018)

Ngày 29/10, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã có buổi tiếp Đoàn công tác của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). Hai bên đã bàn thảo về việc thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành nông nghiệp Việt Nam – EACVN – TA 9355 – VIE” (Dự án EACVN).  
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tiếp Đoàn công tác của Ngân hàng phát triển Châu Á

Tại buổi làm việc, ông Jiangfeng Zhang, Giám đốc Ban Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp của ADB cho biết: Dự án EACVN được triển khai từ tháng 1/2018 đến tháng 9/2019 tại 3 tỉnh đã được chọn tham gia dự án là Cần Thơ, Tây Ninh và Nghệ An. Mục tiêu của Dự án là góp phần tăng cường chuỗi giá trị và tăng khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam. Các hỗ trợ của Dự án EACVN sẽ tập trung vào cải thiện các điều kiện về chính sách, thể chế và đầu tư để phát triển kinh doanh nông nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa một số nông sản; thiết lập được các cơ chế hợp tác công tư khả thi.

Song song với Dự án EACVN, hiện nay, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cũng đang phối hợp với ADB thiết kế ý tưởng chuẩn bị cho Chương trình vốn vay “Tăng cường năng lực cạnh tranh và thúc đẩy thương mại hóa nông nghiệp”. Chương trình dự định triển khai trong giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu thúc đẩy thương mại hóa ngành hàng rau quả tại 3 tỉnh đã được lựa chọn.  Chương trình hướng tới 3 đầu ra, đó là: Hạ tầng hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị như xây dựng các trung tâm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chợ đầu mối, các trung tâm chế biến; Hỗ trợ khu vực tư nhân tham gia tích cực hơn vào quá trình đầu tư chuỗi giá trị trong đó ADB sẽ hợp tác với các thể chế tài chính để hỗ trợ các tác nhân tham gia chuỗi giá trị; Hỗ trợ về mặt xây dựng chính sách để đưa ra các chính sách liên kết các tác nhân trong chuỗi giá trị.

  Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cảm ơn sự hỗ trợ của ADB đối với ngành nông nghiệp Việt Nam.  Thứ trưởng cho biết công cuộc tái cơ cấu ngành nông nghiệp cần hai yếu tố then chốt là khoa học công nghệ và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Việt Nam đã có một số chính sách thúc đẩy việc thực hiện chuỗi giá trị. Chính phủ Việt Nam coi trọng vai trò của khu vực tư nhân và coi khu vực tư nhân là động lực mới để thúc đẩy chuỗi giá trị trong nông nghiệp. Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra còn có Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nông nghiệp còn thấp. Thứ trưởng nhấn mạnh: Cần hiểu bản chất thực sự của chuỗi giá trị và vai trò của một số tác nhân trong chuỗi, đặc biệt là vai trò của doanh nghiệp tư nhân, từ đó mới đảm bảo chuỗi giá trị thực sự bền vững.

Ông Jiangfeng Zhang bày tỏ mong muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để ADB có thể hỗ trợ tăng cường năng lực chuỗi giá trị nông nghiệp, tăng cường khả năng thương mại hóa các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam.

NN

Ý kiến bạn đọc

Tin khác