Nâng cao năng lực về công tác cải cách hành chính và tổ chức cán bộ của Tổng cục Thủy sản (01-10-2018)

Ngày 26-27/9/2018, tại Vĩnh Phúc, Tổng cục Thủy sản đã tổ chức Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ về công tác cải cách hành chính và tổ chức cán bộ năm 2018. Tham dự buổi tập huấn có Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản.
Nâng cao năng lực về công tác cải cách hành chính và tổ chức cán bộ của Tổng cục Thủy sản

Tại buổi tập huấn, ông Tạ Minh Phương, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thủy sản đã tập trung hướng dẫn, trao đổi một số nội dung về công tác cải cách hành chính và tổ chức cán bộ đến toàn thể Lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản như: hướng dẫn, trao đổi nội dung về chuyên đề Quy hoạch lãnh đạo quản lý; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động... Bên cạnh đó, TS. Bùi Thị Mai – Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia cũng hướng dẫn chuyên đề về kỹ năng lập kế hoạch trong cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp đối với toàn thể đại biểu trong buổi tập huấn.

Trong quá trình tập huấn, ngoài việc được hướng dẫn, Lãnh đạo và các công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản đã có những trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn xử lý công việc ở cơ quan và những khó khăn, vướng mắc, từ đó có những đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền để có chủ trương chỉ đạo chung.

Qua buổi tập huấn, Lãnh đạo và công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản về cải cách hành chính và tổ chức cán bộ để vận dụng, cụ thể hóa tại cơ quan, đơn vị, nhất là kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức cán bộ, kỹ năng xây dựng kế hoạch, báo cáo cải cách hành chính, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, tổ chức cán bộ.

Việc tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính và tổ chức cán bộ cho công chức, viên chức là nội dung thường xuyên trong công tác quản lý nhà nước về cải cách hành chính của Tổng cục Thủy sản; các chuyên đề được lựa chọn đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả; Lãnh đạo, giảng viên chủ yếu là các đồng chí có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế, góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ Lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ ở các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác