Đánh giá công tác thu thập số liệu cá ngừ của Việt Nam năm 2017 (03-07-2018)

Từ ngày 25-27/6/2018, tại Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo: “Đánh giá công tác thu thập số liệu nghề cá ngừ  năm 2017” do Vụ Khai Thủy sản, Tổng cục Thủy sản phối hợp với Ủy ban Nghề cá Trung và Tây Thái Bình Dương (WCPFC) tổ chức.
Đánh giá công tác thu thập số liệu cá ngừ của Việt Nam năm 2017

Tham dự hội thảo có các chuyên gia của WCPFC, đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục Thủy sản (Vụ Khai thác Thủy sản, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Thông tin thủy sản), Viện Nghiên cứu Hải sản, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, Hiệp hội cá ngừ Việt Nam (VINATUNA) và 9 Chi cục Thủy sản gồm: Quảng Ngãi, Đã Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng tàu.

Mục tiêu của hội thảo nhằm rà soát, đánh giá công tác thu thập số liệu cá ngừ ở địa phương và ước tính sản lượng cũng như các thông tin khác trong nghề cá ngừ ở Việt Nam năm 2017.

Tại hội thảo, đại diện các Chi cục Thủy sản tham dự hội thảo đã thông tin chung về nghề khai thác cá ngừ của địa phương như cơ cấu tàu thuyền khai thác cá ngừ theo nhóm công suất và theo nghề, thông tin về sản lượng thu mẫu theo hương pháp của WCPFC năm 2017 và sản lượng thu mẫu theo các phương pháp khác, đồng thời nêu ra các khó khăn trong quá trình triển khai thu mẫu theo phương pháp của WCPFC như thiếu nguồn nhân lực, thiếu nguồn kinh phí triển khai thực hiện,…Do đó, các địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kinh phí và hỗ trợ kỹ thuật của WCPFC để triển khai thực hiện trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Đề xuất Tổng cục Thủy sản nghiên cứu đưa chương trình thu mẫu theo phương pháp của WCPFC vào các văn bản quy phạm pháp luật để địa phương có căn cứ trình kinh phí để triển khai phục vụ cho công tác thống kê và quản lý của ngành thủy sản ở địa phương.

Hội thảo cũng đã tập trung thảo luận về phương pháp thu mẫu và ước tính sản lượng theo WCPFC ở từng địa phương năm 2017, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc trong công tác thu thập số liệu nghề cá ngừ ở các địa phương thời gian qua. Ngoài racác đại biểu cũng đã trao đổi về các nội dung liên quan đến tình hình xuất nhập khẩu cá ngừ của Việt Nam năm 2017 thông qua báo cáo tham luận của Hiệp hôi cá ngừ Việt Nam (VINATUNA), đánh giá liên kết chuỗi cá ngừ ở các tỉnh miền Trung thông qua báo cáo tham luận của Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản.

Tại hội thảo, đại diện của WCPFC đánh giá cao công tác thu thập số liệu nghề cá ngừ ở các địa phương năm 2017 và cho biết dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí triển khai thu thập dữ liệu cá ngừ trong 5 năm tới. Tuy nhiên, đòi hỏi phía Việt Nam phải có định hướng và có kế hoạch triển khai cho từng năm và phải tham gia phê duyệt văn kiện để thực hiện dự án trong cuộc họp dự kiến được Ban quản lý dự án tổ chức vào tháng 10 năm 2018.

Hội thảo cũng đã thống nhất đề xuất một số nội dung dự kiến mà Tổng cục Thủy sản, WCPFC và địa phương cần nghiên cứu, phối hợp triển khai trong công tác thu thập số liệu nghề cá ngừ trong thời gian tới như:

- Xây dựng khung pháp lý để đảm bảo công tác thu thập số liệu cá ngừ theo phương pháp của WCPFC.

- Rà soát, thống nhất phương pháp thu mẫu sinh học nghề cá ngừ theo phương pháp của WCPFC.

- Kế hoạch xây dựng giám sát viên trên tàu cá theo lộ trình.

- Phương án sử dụng và quản trị cơ sở dữ liệu để nhập thông tin số liệu cá ngừ trong thời gian tới….

Xuân Điểm

Ý kiến bạn đọc

Tin khác