Văn phòng Tổng cục Thủy sản tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 (19-01-2018)

Ngày 18/01/2018, tại Hà Nội, Văn phòng Tổng cục Thủy sản đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Tham dự Hội nghị có Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Ông Nguyễn Ngọc Oai, lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy sản và toàn thể cán bộ công chức viên chức Văn phòng Tổng cục thủy sản.
Văn phòng Tổng cục Thủy sản tổng kết công tác năm 2017 và triển khai  kế hoạch năm 2018

Báo cáo tổng kết năm 2017, ông Tạ Minh Phương, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thủy sản đã nêu khái quát lại những hoạt động cũng như các thành tích của tập thể cán bộ công chức viên chức thuộc Văn phòng Tổng cục Thủy sản đã đạt được trong những năm 2017. Bên cạnh đó, báo cáo đã đưa ra các kiến nghị đề xuất để triển khai tốt kế hoạch trong năm tới. Với nhiệm vụ chủ yếu của Văn phòng Tổng cục là giúp việc cho lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, cũng như phối hợp với các đơn vị trong Tổng cục Thủy sản thực hiện một số công việc chung của Tổng cục Thủy sản liên quan đến: công tác Đảng; công tác tổ chức cán bộ; Công tác kế toán, quản lý tài chính; hành chính, quản trị, Công tác tổng hợp, cải cách hành chính, truyền thông. Bên cạnh đó, còn tổ chức các sự kiện cũng như các công việc liên quan khác đảm bảo đời sống, sinh hoạt và làm việc của toàn thể CBCNV…

Tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, Đảng ủy Tổng cục Thủy sản và sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc Tổng cục thủy sản và sự đoàn kết chủ động trong công việc của toàn thể CBCNV, trong năm 2017, Văn phòng TCTS đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Ông Nguyễn Ngọc Oai đánh giá vai trò hết quan trọng của Văn phòng Tổng cục đối với công tác chỉ đạo điều hành chung của Tổng cục Thủy sản, góp phần quan trọng trong sự phát triển của Tổng cục Thủy sản. Đánh giá về công tác năm 2017, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, nhân sự …tuy nhiên với sự cố gắng của từng cá nhân cũng như tập thể CBCNV, Văn phòng đã thực hiết tốt các nhiệm vụ được giao như: công tác tham mưu về tổ chức cán bộ, công tác tổng hợp, công tác tài chính, kế toán, hậu cần, lưu trữ, bảo vệ… đều được thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng, đảm bảo xuyên suốt và kịp thời trong Tổng cục.

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác