Xử lý các trường hợp sản phẩm nông lâm thủy sản không đảm bảo ATTP (08-06-2016)

Kể từ ngày 15/7/2016 khi kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát sản phẩm nông lâm thủy sản không bảo đảm ATTP sẽ bị xử lý được quy định tại Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cụ thể như sau:
Xử lý các trường hợp sản phẩm nông lâm thủy sản không đảm bảo ATTP

Sau khi có kết quả kiểm nghiệm mẫu giám sát (GS) không đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) thì cơ quan GS phải tiến hành công việc sau:

- Thông báo bằng văn bản tới cơ sở có mẫu không đảm bảo ATTP, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm không đảm bảo ATTP, điều tra nguyên nhân, thực hiện hành động khắc phục và báo cáo kết quả về cơ quan giám sát.

- Thông báo bằng văn bản kết quả GS tới cơ quan địa phương được phân công quản lý ATTP tại công đoạn sản xuất kinh doanh có mẫu GS phát hiện không bảo đảm ATTP để có biện pháp kiểm soát phù hợp.

- Cơ quan GS thông báo và đề nghị bằng văn bản tới cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành để tổ chức thanh tra đột xuất và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật thanh tra trong trường hợp quá thời hạn yêu cầu không nhận được báo cáo kết quả Điều tra nguyên nhân và thực hiện hành động khắc phục của cơ sở.

- Đối với mẫu GS không đảm bảo ATTP là sản phẩm nhập khẩu thì gửi thông báo đến cơ quan chức năng quản lý đối với sản phẩm nhập khẩu.

Thông tư 08/2016/TT-BNNPTNT thay thế Thông tư 05/2010/TT-BNNPTNT và Thông tư 61/2012/TT-BNNPTNT.

FICen

 

Ý kiến bạn đọc

Tin liên quan

Tin khác