Sản xuất cá tra giống theo VietGAP tại Tiền Giang (25-11-2015)

Trạm Khuyến nông huyện Cái Bè, Tiền Giang đã tổ chức tổng kết mô hình ương cá tra theo tiêu chuẩn VietGAP. Năm 2015 mô hình được thực hiện trên 8.000 m2 với 4 hộ tham gia ở 3 xã là Thạnh Lộc, Mỹ Thành Bắc (Cai Lậy), Hậu Mỹ Bắc A (Cái Bè). Nông dân tham gia được hỗ trợ con giống của Trung tâm Giống Nông nghiệp Tiền Giang, một phần vật tư chính (men vi sinh) và được hướng dẫn kỹ thuật trong suốt vụ nuôi.
Sản xuất cá tra giống theo VietGAP tại Tiền Giang

Các hộ tham gia đều mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và ghi chép sổ nhật ký sản xuất. Qua thời gian thực hiện, kết quả cho thấy mô hình đạt yêu cầu kỹ thuật và mục tiêu đặt ra. Tuy hiệu quả kinh tế chưa cao, do giá bán thấp, người nuôi chưa có lãi, nhưng mô hình đã giúp nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới (sử dụng men vi sinh trong suốt vụ nuôi nhằm ổn định môi trường nước), đồng thời từng bước góp phần thực hiện các tiêu chí của VietGAP là an toàn thực phẩm, dịch bệnh, môi trường.

Trong những năm qua, nhiều mô hình VietGAP đã đạt những thành công bước đầu, nhưng để nhân rộng cần phải có sự quyết liệt của nhiều bộ, ngành nhằm tạo sự liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và tiêu thụ cá  tra VietGAP. Ngoài ra, Nhà nước cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hộ nuôi cá tra VietGAP và các nhà máy chế biến xuất khẩu liên kết với nhau theo quy trình khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ thì các mô hình nuôi cá tra VietGAP mới 

Văn Thọ

Ý kiến bạn đọc

Tin khác