Gia Lai: Tăng cường công tác phòng chống thiên tai năm 2023 (14-03-2023)

Nhằm chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó kịp thời đối với các loại hình thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 106/QĐ-UBND về Kế hoạch Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai năm 2023.
Gia Lai: Tăng cường công tác phòng chống thiên tai năm 2023
Ảnh minh họa

Theo đó, Kế hoạch đặt ra các yêu cầu đối với công tác phòng, chống thiên tai năm 2023 cần: Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong hoạt động phòng chống thiên tai theo quy định của pháp luật; quán triệt thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả; nâng cao năng lực của các cấp, các ngành trong việc xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư; nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, tránh thiên tai của nhân dân trên địa bàn tỉnh; rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, không để bị động, bất ngờ, kể cả trong các tình huống thiên tai bất lợi.

Đồng thời, Kế hoạch đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp thực hiện bao gồm: Kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai; xây dựng kế hoạch, phương án, văn bản chỉ đạo, điều hành về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tăng cường chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai và thông tin tuyên truyền; tăng cường đầu tư, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai của các công trình phòng chống thiên tai; tăng cường tập huấn nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức cộng đồng; công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”; công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ; tiếp tục thực hiện kế hoạch thu, nộp, phân bổ quỹ phòng, chống thiên tai; thực hiện nghiêm chế độ thường trực, trực ban, thông tin báo cáo.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc, đề xuất đầu tư, sửa chữa công trình tập huấn, diễn tập và cấp phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của các địa phương, phối hợp trong việc chỉ đạo vận hành các hồ thủy điện, hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

 Phối hợp nghiên cứu, bổ sung thiết bị, mạng lưới các trạm đo mưa phục vụ công tác thông tin cảnh báo kịp thời, chủ động phòng, chống, ứng phó đạt hiệu quả; tổ chức trực ban, kịp thời thông tin, cảnh báo cho các cơ quan đơn vị có thẩm quyền triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ủy ban nhân dân cấp huyện: Phối hợp chặt chẽ với Công ty Thủy điện Ia Ly, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak thực hiện các phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp vùng hạ du đã được phê duyệt; kiểm tra, rà soát các vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai trên địa bàn để đề xuất, triển khai các biện pháp phòng ngừa và ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và Nhà nước.

 Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án di dời các hộ dân tại các khu vực xung yếu, trong đó tập trung tổ chức di dời trước đối với những hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở đất đã được cảnh báo về nơi an toàn.

Tăng cường kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn đối với các công trình cơ sở hạ tầng, các loại tài sản, các công trình đang xây dựng; có biện pháp khắc phục các công trình bị xuống cấp, hư hỏng có thể gây ra mất an toàn trong mùa mưa lũ. Trong tình huống cấp bách phải chủ động thực hiện gia cố, xử lý tạm thời các hư hỏng công trình thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai để đảm bảo đối phó với các ảnh hưởng của mưa, lũ, xả theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết như hạn hán, mưa lũ, giông, lốc, mưa đá…để phổ biến, cảnh báo tình hình thời tiết nguy hiểm trong năm 2023; Tổ chức kiểm tra, bảo đảm an toàn các công trình phòng, chống thiên tai, công trình thủy lợi. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố rà soát, chỉ đạo việc di dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn; chỉ đạo thực hiện phương án sản xuất nông nghiệp phù hợp với tùng vùng để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, bảo đảm kịp thời và có hiệu quả.

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định, có phương án dự trữ thuốc phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm ở những địa bàn xung yếu, vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, thiên tai nhằm kịp thời xử lý các ổ dịch bệnh phát sinh tránh lây lan diện rộng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phụ trách công tác cứu nạn, cứu hộ trên đất liền; xây dựng và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của địa phương. Chú trọng xây dựng lực lượng tại chỗ, lực lượng kiêm nhiệm; tham mưu chỉ đạo đầu tư kinh phí bổ sung các loại trang thiết bị, vật chất, phương tiện đáp ứng thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phụ trách công tác cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới; đôn đốc, chỉ đạo, điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai khu vực biên giới. Theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết, áp thấp nhiệt đới, lụt, bão, thiên tai xảy ra để thực hiện phương án phù hợp về huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phòng, chống, ứng phó đạt hiệu quả cao nhất.

Sở Giao thông vận tải: Xây dựng Kế hoạch phòng chống, ứng phó, đảm bảo giao thông trên hệ thống đường tỉnh và trên các tuyến quốc lộ được ủy quyền quản lý khi có bão lũ, thiên tai xảy ra. Phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các phương tiện giao thông hoạt động trên sông và vùng lòng hồ các thủy điện, thủy lợi lớn, các bến đò ngang trên sông, suối lớn; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về quản lý, đăng kiểm, đăng ký phương tiện đường thủy, trang thiết bị cần thiết đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên: Nâng cao chất lượng dự báo, đặc biệt là việc dự báo sớm các khả năng xuất hiện và diễn biến của các tình huống phức tạp về thời tiết, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các đơn vị có liên quan để chủ động phòng, chống thiên tai có hiệu quả.

Các Sở, ban, ngành, cơ quan khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch Phòng chống thiên tai cụ thể, để chủ động đối phó với thiên tai và hỗ trợ cho các đơn vị khác khi có yêu cầu.

Ánh Nguyệt

Ý kiến bạn đọc

Tin khác