Vĩnh Long: Kết quả quản lý khai thác, tái tạo, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản 9 tháng đầu năm 2020 (28-09-2020)

Lũy kế sản lượng khai thác tự nhiên của toàn tỉnh  trong 9 tháng ước đạt 4.000 tấn, bằng 72,7% kế hoạch năm (5.500 tấn), giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2019.
Vĩnh Long: Kết quả quản lý khai thác, tái tạo, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản 9 tháng đầu năm 2020

Trong 9 tháng, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức 10/12 cuộc tuyên truyền (đạt 83,3% kế hoạch), phát loa 270 lượt, phát 400 tài liệu, 900 sổ tay Luật Thủy sản 2017 và những điều cần biết về hoạt động thủy sản. Bên cạnh đó, tỉnh còn tổ chức 02 cuộc tập huấn văn bản pháp luật về khai thác thủy sản, có 60 người tham dự ở xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh) và xã Tân Bình (huyện Bình Tân). Hiện trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện loài ngoại lai xâm hại.

Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959 - 01/4/2020), tỉnh đã tổ chức Lễ thả cá tại phường Tân Ngãi (thành phố Vĩnh Long) nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tổng số giống đã thả là 240 nghìn con cá giống các loại, đạt 120% kế hoạch năm (200 nghìn con), trong đó: Ngân sách nhà nước 180 nghìn con; Vận động hỗ trợ từ cơ sở/ cá nhân 60 nghìn con.

Ngoài ra, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long) còn phối hợp với chùa Thiên Phước (Thị trấn Trà Ôn) và chùa Xá Lợi (thành phố Vĩnh Long) thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Số lượng thả gần 1,2 triệu con cá giống các loại.

9 tháng đầu năm, Chi cục Thủy sản Vĩnh Long đã tổ chức 09 cuộc kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực thủy sản, trong đó: Kiểm tra việc chấp hành các quy định về khai thác thủy sản 06 cuộc (có 01 cuộc kiểm tra đột xuất); Kiểm tra việc chấp hành các quy định về nuôi trồng thủy sản 02 cuộc; Kiểm tra việc chấp hành các quy định về sản xuất, kinh doanh giống thủy sản và thức ăn thủy sản 01 cuộc.

 Đã kiểm tra 304 phương tiện và cơ sở (trong đó có 83 hộ nuôi thủy sản, 204 phương tiện khai thác, 13 hộ sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, 04 cơ sở kinh doanh thức ăn thủy sản), lấy 04 mẫu thức ăn thủy sản để xét nghiệm chất lượng và lấy 03 mẫu thủy sản nuôi. Số vụ vi phạm là 12 vụ. Hành vi vi phạm: Sử dụng kích điện khai thác thủy sản (đã chuyển giao Công an địa phương phối hợp, xử lý).

Về công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức 03 cuộc tuyên truyền pháp luật cho 66  lượt công chức, viên chức. Nội dung tuyên truyền là các văn bản pháp luật mới ban hành/ các văn bản chuẩn bị có hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý và liên quan đề công chức, viên chức, người lao động.

Phát triển thủy sản 3 tháng cuối năm 2020

Chỉ tiêu phát triển thủy sản 3 tháng cuối năm 2020: Khai thác thuỷ sản đạt 1.500 tấn. Để đạt được chỉ tiêu này, tỉnh Vĩnh Long sẽ thực hiện các giải pháp tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý. Cụ thể là: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật, các văn bản mới ban hành. Tăng cường công tác thanh kiểm tra việc chấp hành các qui định của nhà nước về hoạt động khai thác thủy sản; Phối hợp thanh kiểm tra thủ tục hành chính cho phép hoạt động khai thác thủy sản; Phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra những hành vi vi phạm về khai thác nội đồng và xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật thông qua các hình thức tập huấn, tuyên truyền lưu động, các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành các ấn phẩm về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.       

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Long cũng tích cực hỗ trợ phát triển sản xuất; Thực hiện đạt mục tiệu và hiệu quả các dự án sự nghiệp để góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản và phát triển kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao giá trị sản xuất của ngành. Đối với Chương trình Mục tiêu Quốc gia, sẽ tiếp tục theo dõi các mô hình năm 2020.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam để thực hiện nội dung hoạt động và tổ chức thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác tăng cường quản lý hoạt động phóng sinh và thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo chỉ đạo của Tổng cục Thủy sản.

Sẽ tiến hành 03 cuộc kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực thủy sản, trong đó, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh giống thủy sản và thức ăn thủy sản (01 cuộc), kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về nuôi trồng thủy sản (01 cuộc), kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về khai thác thủy sản (01 cuộc).

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long cần tạo điều kiện để Chi cục Thủy sản thực hiện các dự án/chương trình hỗ trợ dân tham gia cơ cấu lại ngành Nông nghiệp (lĩnh vực Thủy sản) và nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn. Về phía Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ có nhiều chính sách đặc thù cho các Tổ hợp tác/ Hợp tác xã/ Doanh nghiệp thủy sản để khuyến khích phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm.           

Ưu tiên bố trí nhiều nguồn lực thực hiện các chương trình/dự án lĩnh vực Thủy sản để tạo bước đột phá, phục vụ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, góp phần tăng trưởng ngành Nông nghiệp. Chỉ đạo các ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực Nông nghiệp nói chung và Thủy sản nói riêng, đặc biệt khuyến khích thu hút đầu tư lĩnh vực chế biến thủy sản, thủy sản hữu cơ và công nghệ cao.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác