Sóc Trăng: Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2020 (26-06-2020)

Sáu tháng đầu năm 2020, sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh Sóc Trăng ước đạt 23.503 tấn; Trong đó: khai thác biển 19.835 tấn (11.683 tấn cá, 1.505 tấn tôm và 6.647 hải sản khác), khai thác nội địa 3.668 tấn. Về tiến độ thả nuôi, tương đối chậm so với cùng kỳ. Tính đến ngày 12/6/2020, diện tích thả nuôi đạt khoảng 24.834,6 ha (tương đương 31,6% kế hoạch và bằng 68% so với cùng kỳ 2019).
Sóc Trăng: Kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2020
Ảnh minh họa

Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Trong 06 tháng đầu năm, tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định về khai thác thủy sản theo Luật Thủy sản 2017, đặc biệt nghiêm túc tuân thủ Điều 60 Luật Thủy sản về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp: Tàu cá hoạt động phải có Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm. Kết quả đầu năm đến nay đã thẩm định và cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm cho 38 tàu cá (có chiều dài 15 mét nước trở lên) đạt loại B; đồng thời tuyên truyền hướng dẫn các tàu cá có chiều dài 15 mét nước trở lên tiếp tục thực hiện an toàn thực phẩm tàu cá. Đối với công tác phát triển nguồn lợi thủy sản, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, năm 2020 tỉnh đã không tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thủy sản 01/4. Tuy nhiên, Chi cục Thủy sản đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT Sóc Trăng đã ban hành Kế hoạch vận động kinh phí sử dụng tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nội đồng trong các tháng mùa mưa năm 2020.

Hiện tại, toàn tỉnh thống kê số tàu thuyền là 1.216 chiếc với tổng công suất 204.630 CV. Đã hoàn thành xử lý 187 hồ sơ tàu cá; thực hiện  báo cáo danh sách cảng cá khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; số liệu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06m trở lên; báo cáo cấp giấy phép khai thác thủy sản và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, nhu cầu sử dụng thiết bị Movimar (gửi Tổng cục thủy sản); Triển khai Kế hoạch rà soát tàu cá đăng ký hoạt động tại vùng lộng và vùng ven bờ trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu. Chi cục Thủy sản cũng đã làm việc với Ban Quản lý Cảng cá Trần Đề để phối hợp báo cáo Cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão năm 2020; làm việc với Đồn Biên phòng Bãi Giá về tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào cảng. Tính đến tháng 6/2020, Sóc Trăng đã lắp 281 thiết bị giám sát hình trình cho tàu cá trên 15m (hiện tất cả 281 tàu đều đã gửi tín hiệu đến Tổng cục Thủy sản).

Nuôi trồng thủy sản

Vụ nuôi tôm nước lợ năm 2020 đã bắt đầu từ ngày 20/01/2020 và sẽ kết thúc vào ngày 30/9/2020. Tính đến nay, toàn tỉnh đã thả nuôi tôm nước lợ khoảng 20.343,7 ha/6.989,1 triệu giống (đạt 38,4% kế hoạch và bằng 64,8% so với cùng kỳ 2019); Trong đó, tôm thẻ chân trắng 15.036 ha (chiếm 73,9% tổng diện tích thả nuôi tôm nước lợ). Ước sản lượng tôm nước lợ đạt 23.154,7 tấn (trong đó, tôm thẻ 22.820,6 tấn). Diện tích thiệt hại cố gắng khống chế ở mức dưới 10%. Thủy sản nước ngọt, lợ: chủ yếu phát triển với các loài cá nước ngọt theo mô hình cá ao mương vườn, cá lúa và các đối tượng được nuôi theo hướng đa dạng hóa xen canh trong các ao nuôi tôm nước lợ. Với tổng diện tích thả nuôi ước đạt 4.758,4 ha. 

Ngay từ đầu năm, Chi cục Thủy sản Sóc Trăng đã tham mưu xây dựng Khung lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ và đã tuyên truyền phổ biến đến người nuôi. Tuy nhiên, tiến độ thả nuôi tương đối chậm so với cùng kỳ, người dân chỉ thả với tính chất thăm dò (để chờ điều kiện thời tiết thuận lợi và thị trường ổn định hơn). Thời gian tới, Chi cục Thủy sản sẽ tiếp tục khuyến cáo các biện pháp chăm sóc và quản lý tôm lồng ghép. Đặc biệt tăng cường tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; Tăng cường công tác quan trắc cảnh báo môi trường nước đến người nuôi trồng thủy sản.

Ngày 13/01/2020, ngay đầu vụ nuôi, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành “Kế hoạch triển khai, thực hiện các giải pháp phát triển nuôi tôm nước lợ năm 2020”; Xây dựng khung lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ; Tuyên truyền một số quy định mới của Luật thủy sản năm 2017 thông qua chuyên mục khuyến nông truyền hình, hội nghị, tập huấn. Cụ thể là: Thực hiện 04 chuyên mục khuyến nông trên truyền hình với các nội dung: Công tác chuẩn bị vụ nuôi tôm nước lợ năm 2020; Hướng dẫn cơ sở nuôi đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực; Hướng dẫn thực hành An toàn sinh học trong sản xuất, ương dưỡng giống tôm nước lợ; Tuyên truyền công tác đánh mã số hộ nuôi/cơ sở nuôi phục vụ truy xuất nguồn gốc sản phẩm và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, tổ chức 03 hội nghị chuyên đề “Quản lý bệnh tôm và xử lý khí độc cho ao nuôi tôm”, “Hướng dẫn phòng trị các loại bệnh tôm, cách sử dụng men vi sinh hiệu quả và các vấn đề vay vốn trong sản xuất tôm nước lợ”, “Phát triển mô hình lúa thơm - tôm sạch” với hơn 300 lượt người tham dự. Thực hiện cấp Giấy đăng ký đối tượng nuôi chủ lực (theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ), cấp mã số nuôi cho các đối tượng chủ lực; Lũy kế cấp 450 mã số chủ lực (1.766 ao và 3.874.106 m2).

Đối với công tác thẩm định để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện An toàn thực phẩm cho Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm thủy sản (theo Thông tư 38/2018/TTBNNPTNT): Lũy kế thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 08 cơ sở sản xuất (xếp loại A). Công tác quản lý giống, thức ăn và sản phẩm xử lý cải tạo môi trường (Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT):  Lũy kế thẩm định đạt 02 Cơ sở sản xuất thức ăn và sản phẩm xử lý cải tạo môi trường; Lũy kế thẩm định 06 Cơ sở sản xuất ương dưỡng giống (05 không đạt, 01 đạt). Về công tác quan trắc môi trường, đã tiến hành đo tại hiện trường 16 điểm (thuộc vùng nuôi tôm trọng điểm), ước hết tháng 6 sẽ thu và đo 1.632 mẫu. Dựa vào kết quả đo đạc được, sẽ đưa ra khuyến cáo lịch thời vụ và thông tin thêm về tình hình thời tiết, thông báo kết quả kịp thời đến các vùng nuôi (thông qua phương tiện truyền thông đại chúng).   

Trong sáu tháng cuối năm

Trên cơ sở kết quả đạt được của 06 tháng đầu năm, Chi cục Thủy sản Sóc Trăng đã đưa ra các giải pháp thực hiện thắng lợi kế hoạch 06 tháng cuối năm 2020, phối hợp với các địa phương đề ra các chỉ tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác quản lý khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản, công tác quản lý an toàn thực phẩm tàu cá, nuôi trồng thủy sản...

Tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phương án xác định hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản cho vùng lộng và vùng ven bờ, triển khai công tác cấp Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi (theo hạn ngạch đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phân bổ); Rà soát tàu cá đăng ký hoạt động tại vùng lộng và vùng ven bờ trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu; tham mưu đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập Cơ sở đăng kiểm tàu cá. Thông báo, vận động ngư dân sơn đánh dấu tàu, lắp thiết bị giám sát hành trình và gia hạn lại Giấy phép khai thác thủy sản. Hướng dẫn các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá lập thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định mới của Nghị đinh 26/2019/NĐ-CP. 

Tiếp tục quản lý an toàn thực phẩm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT; Quản lý giống, thức ăn và sản phẩm xử lý cải tạo môi trường theo Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT; Cấp giấy đăng ký đối tượng nuôi chủ lực theo Nghị định 26/2019/NĐ-CP. Thực hiện tuyên truyền Thực hành Nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP); đồng thời phối hợp với các dự án kết nối giữa các công ty với các Hợp tác xã/Tổ hợp tác thực hiện các chứng nhận theo nhu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản Sóc Trăng sẽ trực tiếp xuống gặp các hộ dân để thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho các đối tượng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên biển và các tuyến sông; Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quản lý chất lượng vật tư đầu vào phục vụ tốt nghề nuôi tôm của tỉnh; Tiến hành kiểm tra, kiểm soát trên biển, tại cảng cá và bến cá, nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Đặc biệt, sẽ tổ chức làm việc với các chủ tàu về Sổ nhật ký khai thác thủy sản; Phân công cán bộ trực Tổ IUU tại Cảng cá Trần Đề.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác