Bình Định: Tháng 5, các hoạt động khai thác và nuôi trồng đều đạt khá (25-05-2020)

Tháng 5/2020 thời tiết nắng nóng kéo dài, tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản. Tình hình nuôi thủy sản nước mặn, ngọt ổn định.
Bình Định: Tháng 5, các hoạt động khai thác và nuôi trồng đều đạt khá
Ảnh minh họa

Kết quả sản xuất thủy sản

Sản lượng khai thác biển ước đạt 27.680 tấn, lũy kế 98.180 tấn (tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ năm 2019); Trong đó, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 2.090 tấn, lũy kế 6.350 tấn (tương đương với cùng kỳ năm 2019). Về nuôi trồng, một số diện tích nuôi tôm chân trắng có môi trường nước ao nuôi biến động; người nuôi tôm đã thực hiện một số biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của thời tiết. Hiện nay người nuôi tôm đã và đang thu hoạch tôm nuôi vụ 1 tại một số vùng nuôi.

Đến tháng 5/2020, diện tích nuôi cá nước ngọt của Bình Định khoảng 1.500 ha; trong đó, diện tích nuôi cá quảng canh hồ chứa 1.280 ha, nuôi cá ao 219 ha và nuôi cá trong ao lót bạt 1,0 ha. Đối tượng nuôi gồm các loài cá trắm, trôi, mè, chép, rô phi... Thể tích nuôi cá lồng trên hồ chứa trong toàn tỉnh là 15.000 m3. Đối tượng nuôi chính là cá điêu hồng. Đã có 104 hộ nuôi cá lồng biển, 211 bè, số lượng giống thả là 480.000 con. Ương nuôi tôm hùm giống: 19 hộ, 12 bè, số lượng giống là 70.500 con. Nuôi tôm hùm thương phẩm: 82 hộ, 32 bè, số lượng giống thả là 70.300 con.

Diện tích nuôi tôm nước lợ toàn tỉnh Bình Định là 1.959,9 ha (trong đó, diện tích thả tôm thẻ chân trắng là 406,4 ha; tôm sú là 1.553,5 ha), chiếm 91% diện tích hiện có. Diện tích bệnh tôm chiếm 1,9% diện tích thả tôm (trong đó, bệnh đốm trắng 0,56 ha; bệnh do môi trường 36,7 ha). Sản lượng thu hoạch tôm thẻ chân trắng là 694,7 tấn. Toàn tỉnh đã sản xuất khoảng 304 nghìn con cá giống nước ngọt các loại (trắm, trôi, mè, chép…) và 123 nghìn con cá giống Rô phi. Sản lượng tôm giống chân trắng đã sản xuất được là 1,83 tỷ con. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản đã kiểm tra, giám sát và theo dõi 5.380 con tôm chân trắng bố mẹ nhập vào; 1.866 con tôm bố mẹ thải bỏ sau chu kỳ sản xuất.

Việc cấp phép khai thác tại Bình Định

Đối với việc cấp Giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi: Bình Định được giao 3.118 hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá hoạt động khai thác ở vùng khơi, ngoài ra có 182 tàu xin phép cải hoán chiều dài để được khai thác thủy sản vùng khơi (đã cải hoán xong và được cấp hạn ngạch giấy phép vùng khơi). Tính đến ngày 13/05/2020, đã thực hiện 95,4% hạn ngạch giấy phép.

Đối với cấp phép hạn ngạch cho tàu cá vùng lộng và vùng bờ: Từ ngày 28/5/2019 đến ngày 13/5/2020, đã cấp 649 hạn ngạch giấy phép vùng lộng (chiếm 46,76%), 368 hạn ngạch giấy phép vùng ven bờ (chiếm 22,87%).

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Các xã/phường ven biển, ven đầm thực hiện các nội dung của phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản - năm 2020”. Mô hình Đồng quản lý xã Nhơn Lý xây dựng theo Luật Thủy sản 2017 đã được UBND thành phố Quy Nhơn công nhận giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản  tại Bãi Dữa, xã Nhơn Lý. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì hoạt động các nhóm Đồng quản lý tại các khu vực Đầm Trà Ổ, Đầm Đề Gi và Đầm Thị Nại. Hướng dẫn các xã Nhơn Hải, Nhơn Châu và phường Ghềnh Ráng xây dựng mô hình ĐQL theo Luật Thủy sản 2017.  

Chống khai thác IUU

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-SNN ngày 22/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh Bình Định, Chi cục Thủy sản đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức 02 chuyến tuần tra kiểm soát khu vực ven biển Quy Nhơn và khu vực biển Đề Gi-Phù Cát. Kết quả là: Tại khu vực biển Quy Nhơn, đã kiểm tra 283 phương tiện (kiểm tra 84 phương tiện làm nghề giã cào, 199 phương tiện làm nghề lưới các loại). Đã xử phạt 16 trường hợp vi phạm hành chính. Tại khu vực biển Đề Gi, đã kiểm tra 207 phương tiện, xử phạt 8 trường hợp vi phạm hành chính.

Kế hoạch tháng 6/2020

Nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của các đội tàu khai thác thủy sản, tỉnh Bình Định sẽ tổ chức trực 24/24 tại Trạm bờ Quy Nhơn để theo dõi, hỗ trợ công tác Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn tàu cá hoạt động trên biển. Theo dõi và báo cáo kịp thời tình hình tàu cá Bình Định bị tai nạn, bị nước ngoài bắt giữ. Đặc biệt, tập trung kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với các tàu cá (đảm bảo đủ trang bị thông tin); Kiểm tra các trang thiết bị an toàn  cho tàu cá hoạt động trên biển; Phối hợp UBND các huyện, thành phố triển khai kế hoạch tuyên truyền lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tại các địa phương.

Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đi kiểm tra, khảo sát thực địa, đo vẽ bản đồ địa chính khu vực biển có rạn san hô dự kiến giao cho cộng đồng địa phương quản lý. Tiếp tục thực hiện chương trình công tác tuần tra, kiểm soát của Chi cục Thủy sản và triển khai kế hoạch chống khai thác IUU (theo Kế hoạch số 15/KH-SNN ngày 22/4/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định).

Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, bên cạnh việc quản lý hoạt động nuôi trồng toàn tỉnh và công tác quan trắc môi trường, Chi cục sẽ tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy sản năm 2017 trong nuôi trồng thủy sản; Đồng thời, thẩm định, xếp loại điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.    

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác