Cần Thơ: Sản xuất, tiêu thụ bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (08-05-2020)

5 tháng đầu năm 2020, thành phố Cần Thơ đã triển khai khá hiệu quả các nội dung của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; Tuy nhiên, về hoạt động sản xuất, một số chỉ tiêu sản xuất thủy sản đạt mức thấp hơn cùng kỳ năm 2019.
Cần Thơ: Sản xuất, tiêu thụ bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
Ảnh minh họa

Kết quả thực hiện cấp Giấy xác nhận/Giấy chứng nhận theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP

Tháng 5/2020, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ) đã thực hiện cấp Giấy xác nhận/ Giấy chứng nhận (theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản). Cụ thể, đã thực hiện cấp Giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực (là cá Tra) – Cấp xác nhận 02 giấy; 03 ao; diện tích 1,55 ha. Tính đến nay, đã thực hiện cấp xác nhận 36 giấy; 112 ao; diện tích 61,14 ha. Về công tác cấp Giấy chứng nhận, đã cấp tổng cộng 05 Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản và 01 Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

Kết quả thực hiện công tác thanh tra trong khai thác nguồn lợi thủy sản: Tính đến nay, Chi cục Thủy sản Cần Thơ đã thực hiện tuần tra, kiểm tra 23 đợt đối với 62 tổ chức/cá nhân; phát hiện 02 vụ vi phạm; tịch thu 02 bộ công cụ kích điện vi phạm. Đặc biệt, trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Chi cục đã nhận được tổng cộng 08 bản cam kết không sử dụng chất độc/ chất nổ/ xung điện để khai thác thủy sản.

Sản xuất thủy sản

Diện tích thả nuôi thủy sản trong tháng 5 là 283 ha, diện tích thu hoạch 404 ha với sản lượng 10.837 tấn. Lũy kế diện tích nuôi thủy sản là 2.747 ha, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2019 (2.918 ha), đạt 34% so với kế hoạch năm (8.200 ha); Diện tích thu hoạch là 712 ha với sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 49.205 tấn, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2019 (58.398 tấn), đạt 25% so với kế hoạch năm (198.600 tấn). Trong tháng, sản lượng khai thác là 129 tấn, lũy kế sản lượng khai thác thủy sản là 429 tấn, bằng 60% so với cùng kỳ (715 tấn), đạt 18% so với kế hoạch năm (2.400 tấn). Tính đến nay, tổng sản lượng thủy sản nuôi và khai thác của thành phố Cần Thơ đạt 49.634 tấn, bằng 84% so với cùng kỳ (59.113 tấn), đạt 25% so với kế hoạch năm (201.000 tấn).

Đối với việc áp dụng tiêu chuẩn An toàn thực phẩm, tổng diện tích nuôi thủy sản an toàn thực phẩm (theo tiêu chuẩn của thành phố Cần Thơ) đạt 289,1 ha, bao gồm: 275,35 ha VietGAP (trong đó có 17 ha BMP+ASC) và 13,75 ha BAP+ASC (trong đó có 3,85 ha ASC).

Cá tra

Diện tích nuôi cá tra trong tháng là 25 ha, diện tích thu hoạch 20 ha với sản lượng 6.784 tấn. Lũy kế diện tích nuôi cá tra là 511 ha, bằng 923% so với cùng kỳ (555 ha), bằng 69% so với kế hoạch năm (745 ha), diện tích thu hoạch là 134 ha, sản lượng nuôi cá tra là 42.713 tấn, bằng 85% so với cùng kỳ (50.013 tấn), đạt 26% so với kế hoạch năm (165.465 tấn). Hiện nay, giá bán cá tra nguyên liệu dao động 17.500-18.000 đồng/kg (kích cỡ 700-900 g/con). Giá cá tra không tăng so với tháng trước, giá thành bình quân 23.700-24.400 đồng/kg.

Giống thủy sản

Cá tra giống trong tháng thả ương với diện tích 46 ha, diện tích thu hoạch là 43 ha với sản lượng 389 tấn. Lũy kế diện tích ương cá tra là 298 ha, diện tích thu hoạch là 89 ha với sản lượng 857 tấn. Trong tháng, giá cá tra giống dao động từ 21.000-25.000 đồng/kg, tăng khoảng 1.000 đồng/kg so với tháng trước. Cá giống kích cỡ 2 cm chiều cao thân – mẫu 30 con/kg giá từ 21.000-23.000 đồng/kg; Giá cá giống 1,5 cm chiều cao thân – mẫu 70 con/kg giá từ 24.000-25.000 đồng/kg. Đối với các loại cá giống khác (như: Cá chép, thát lát, rô đồng, trê, điêu hồng…) thả ương trên diện tích 12 ha, diện tích thu hoạch 16 ha với sản lượng 17 tấn. Lũy kế diện tích thả ương các loại cá giống khác là 139 ha, diện tích thu hoạch 62 ha với sản lượng 46 tấn.

Xét nghiệm và phân tích mẫu thủy sản

Chi cục Thủy sản Cần Thơ đã thực hiện phân tích mẫu kiểm tra bệnh trên tôm thẻ và tôm sú, kết quả thực hiện như sau: 248 mẫu kiểm virus gây bệnh WSSV, MBV, YHV (trong đó: kiểm bằng phương pháp PCR 155 mẫu; bằng phương pháp cấy mô 93 mẫu); Tiến hành kiểm tra mẫu nước nuôi thuỷ sản (160 mẫu); Phân tích kháng sinh đồ (05mẫu).

Kết quả kiểm tra mẫu bệnh tôm: Đã thực hiện kiểm tra 29 mẫu tôm (trong đó có 21 mẫu tôm thẻ và 08 mẫu tôm sú), kết quả phân tích phát hiện tôm thẻ có 03 mẫu teo gan tụy (HPV) và 02 mẫu nhiễm vi bào tử. Ngoài ra, còn kiểm tra 01 mẫu cá lóc; kết quả bị bệnh xuất huyết. Lũy kế đã kiểm tra 02 mẫu lươn, 01 mẫu cá lóc và 01 mẫu cá tra với kết quả 04 mẫu bị bệnh xuất huyết.

Quản lý An toàn thực phẩm

Về công tác thẩm định, đánh giá, xếp loại về điều kiện bảo đảm An toàn thực phẩm của Cơ sở nuôi trồng thủy sản (theo Thông tư số 38/2018/TTBNNPTNT): Trong tháng 5, Chi cục Thủy sản không thẩm định vùng nuôi trồng thủy sản. Lũy kế đã thẩm định 05 vùng nuôi trồng thủy sản của 04 cơ sở về điều kiện đảm bảo An toàn thực phẩm với kết quả 05 vùng nuôi đều đạt loại B. Ngoài ra, không phát sinh hồ sơ cấp Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm. Lũy kế đã cấp 05 Giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm và 05 Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, còn tổ chức sát hạch xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm cho 03 hộ kinh doanh và 02 cá nhân hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ; Tổng cộng 12 người lao động tham gia sát hạch đạt yêu cầu.

Thực hiện Thông báo kết luận số 41/TB-VPCP ngày 05/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về An toàn thực phẩm: Cần Thơ đã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho các Tổ chức/cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thủy sản về An toàn thực phẩm. Chi cục Thủy sản đã xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 (dự kiến bắt đầu thực hiện trong tháng 5). Đồng thời, phát triển nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi thông qua việc cấp 05 Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm cho 05 vùng nuôi của 04 cơ sở cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến xuất khẩu sang Hoa Kỳ và các nước khác.

Ngoài ra, còn hỗ trợ các hộ nuôi thủy sản tham gia chuỗi thực phẩm an toàn của thành phố Hồ Chí Minh cung cấp sản phẩm sạch cho các chợ đầu mối, nhà hàng, doanh nghiệp, siêu thị trong và ngoài thành phố; Thực hiện Kế hoạch công tác Kiểm tra Vệ sinh, An toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản năm 2020. Trong tháng, Chi cục Thủy sản đã thu 17 mẫu thủy sản và 10 mẫu thức ăn thủy sản để kiểm tra kháng sinh cấm với kết quả 17 mẫu thủy sản không nhiễm kháng sinh cấm, 10 mẫu thức ăn thủy sản đang chờ kết quả. Lũy kế đã thu 24 mẫu thủy sản và 10 mẫu thức ăn thủy sản với kết quả: 23 mẫu thủy sản không phát hiện kháng sinh cấm và đã gửi thông báo đến hộ nuôi; 01 mẫu thủy sản nhiễm kháng sinh cấm (Enrofloxacin, Ciprofloxacin); 10 mẫu thức ăn thủy sản đang chờ kết quả.

Nhìn chung, trong 5 tháng đầu năm 2020, tình hình sản xuất, tiêu thụ thủy sản của Cần Thơ bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Để phát triển thủy sản, Chi cục Thủy sản Cần Thơ sẽ thực hiện tốt công tác quản lý các Cơ sở sản xuất kinh doanh giống, thức ăn thủy sản và vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố; Thực hiện cấp Giấy chứng nhận/ Giấy xác nhận theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản 2017; Phối hợp Ban Chỉ đạo Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản các quận/huyện; Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng chất nổ/ chất độc/ xung điện trong khai thác thủy sản; Theo dõi, cập nhật tình hình nuôi thủy sản của địa phương…

Trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ có Trung tâm Giống thủy sản được đưa vào hoạt động nên việc cung ứng giống đầu dòng cũng như áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật được dự đoán là sẽ đáp ứng nhu cầu sản xuất. Nhờ đó, đẩy mạnh kết quả sản xuất thủy sản của địa phương.

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác