Cấp Giấy chứng nhận VietGAP cho Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Nhất Tâm (30-03-2020)

Ngày 18/3/2020, Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 (Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản) đã ký Quyết định số 55/QĐ-TTCL5 cấp Giấy chứng nhận sản phẩm thủy sản được sản xuất phù hợp Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP) cho Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Nhất Tâm.
Cấp Giấy chứng nhận VietGAP cho Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Nhất Tâm
Ảnh minh họa

Theo đó, Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 đã cấp mã số chứng nhận VietGAP cho các sản phẩm/nhóm sản phẩm của Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Nhất Tâm (phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

04 mã số chứng nhận VietGAP được cấp cho các sản phẩm/nhóm sản phẩm (ếch, cá rô, cá lóc, cá trê, cá thát lát, cá sặc rằn, lươn, cá kèo, cá tra, cá basa, tôm sú, tôm thẻ chân trắng) là: VietGAP-TS-14-09-93-0001; VietGAP-TS-14-09-93-0002; VietGAP-TS-14-09-92-0002; VietGAP-TS-14-09-96-0003. Tổng diện tích mặt nước nuôi 36.550 m2; Tổng sản lượng dự kiến 996 tấn/năm. Giấy chứng nhận sẽ có hiệu lực trong thời gian 02 năm (từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 đến ngày 18 tháng 3 năm 2022).

Trong thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận, Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Nhất Tâm được phép sử dụng logo VietGAP và logo của Tổ chức chứng nhận (Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5). Đồng thời, trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Hợp tác xã Nhất Tâm có trách nhiệm duy trì sản xuất theo Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt Việt Nam (VietGAP) và tuân thủ đánh giá giám sát định kỳ của Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản Vùng 5 (không quá 12 tháng/lần).

Danh sách các địa điểm nuôi thuộc Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Nhất Tâm được chứng nhận sản xuất phù hợp Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP):

(1) Mã số VietGAP-TS-14-09-93-0001 được cấp cho các sản phẩm: ếch, cá rô phi, cá lóc, cá thát lát, cá sặc rằn. Diện tích mặt nước nuôi 3.200 m2. Địa điểm sản xuất tại ấp Tân Phú A1, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang);

(2) Mã số VietGAP-TS-14-09-93-0002 được cấp cho các sản phẩm: ếch, cá rô, cá lóc, cá trê, cá thát lát, cá sặc rằn, lươn. Diện tích mặt nước nuôi 18.350 m2. Địa điểm sản xuất tại ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang);

(3) Mã số VietGAP-TS-14-09-92-0002 được cấp cho các sản phẩm: ếch, cá thát lát, cá tra, cá basa. Diện tích mặt nước nuôi 5.000 m2. Địa điểm sản xuất tại khu vực Thới Hưng, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy (thành phố Cần Thơ);

(4) Mã số VietGAP-TS-14-09-96-0003 được cấp cho các sản phẩm: cá kèo, tôm sú, tôm thẻ chân trắng. Diện tích mặt nước nuôi 10.000 m2. Địa điểm sản xuất tại ấp Tân Nghĩa, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân (tỉnh Cà Mau).

Ngọc Thúy – FICen

Ý kiến bạn đọc

Tin khác