Ủy ban Nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương - Phiên họp thường kỳ lần thứ 19 (14-11-2022)

Trong các ngày từ 27.11 - 03.12.2022, Phiên họp thường kỳ lần thứ 19 của Ủy ban Nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPFC19) sẽ diễn ra tại Việt Nam; Cuộc họp này sẽ được tổ chức dưới hai hình thức (trực tiếp và trực tuyến). Từ WCPFC13, các tổ chức phi chính phủ (NGOs) đã bắt đầu phải nộp phí để tham gia các cuộc họp của Ủy ban.
Ủy ban Nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương - Phiên họp thường kỳ lần thứ 19
Ảnh minh họa

Lịch trình tổ chức Cuộc họp WCPFC19 dưới đây được thể hiện theo giờ của Việt Nam (UTC+7):

- 10 giờ sáng Chủ nhật (ngày 27 tháng 11 năm 2022), Ban Tài chính và Quản trị (Finance and Admin Committee - FAC) làm việc;

- 16 giờ chiều Chủ nhật (ngày 27 tháng 11 năm 2022), Trưởng đoàn (Heads of Delegation - HOD) xem xét việc tổ chức cuộc họp cũng như trao đổi quan điểm về việc sử dụng hiệu quả nhất quỹ thời gian của cuộc họp;

- Trong các ngày từ Thứ Hai 28.11 đến Thứ Bảy 3.12 sẽ diễn ra Phiên họp thường kỳ lần thứ 19 của Ủy ban Nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPFC19);

Đặc biệt Thứ Tư ngày 30.11 sẽ có một chuyến thực địa tại Việt Nam.

Ngọc Thúy (theo WCPFC19)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác