Tổng kết của ba tháng đóng cửa đánh bắt cá chình (04-01-2021)

Tại Hội đồng Nghề cá châu Âu (the Fisheries Council), nhiều vấn đề lớn đã được đưa ra tranh luận, tuy nhiên, không có nhiều thông tin về loài cá chình Châu Âu Cực kỳ Nguy cấp (the Critically Endangered European eel). Hội đồng Nghề cá châu Âu đã đồng ý việc áp dụng các quy định hiện hành về việc đóng cửa tất cả các nghề đánh bắt cá chình trong ba tháng.
Tổng kết của ba tháng đóng cửa đánh bắt cá chình
Ảnh minh họa

Kể từ tháng 12 năm 2017, đã có một điều khoản trong TAC và các quy định hạn ngạch hàng năm về việc đóng cửa tất cả các nghề đánh bắt cá chình ở các vùng biển của EU trong ba tháng liên tiếp. Ba tháng là tùy thuộc vào mỗi Quốc gia Thành viên ven biển, nhưng ở vùng biển phía Bắc ICES (Baltic, Biển Bắc và Đại Tây Dương) thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 28 tháng 2, trong khi ở Biển Địa Trung Hải có thể là bất kỳ lúc nào trong năm.

Ủy ban châu Âu đã đề xuất tổng hợp các điều khoản ở cả hai khu vực (COM(2020)377 và COM(2020)668) và điều này đã được chấp nhận mà không cần bàn cãi nhiều, hiệu quả của việc đóng cửa đã được nâng lên. Lệnh cấm áp dụng cho tất cả các giai đoạn sống của cá chình và hoạt động thủy sản trong vùng biển Liên minh, và các vùng nước lợ như cửa sông, đầm phá ven biển và vùng nước chuyển tiếp. Việc đóng cửa cũng phải phù hợp với các mục tiêu bảo tồn được đề ra trong Quy định của Hội đồng (EC) số 1100/20076 và các mô hình di cư tạm thời của cá chình châu Âu trong vùng nước Liên minh của khu vực ICES.

Điều khoản cho Địa Trung Hải phải phù hợp với Khuyến nghị GFCM/42/2018/1 được thông qua bởi Ủy ban Nghề cá chung Địa Trung Hải (the General Fisheries Commission for the Mediterranean - GFCM) nhằm thiết lập các biện pháp quản lý đối với cá chình châu Âu ở Địa Trung Hải. Do đó, cũng bao gồm các vùng nước nội địa.

Đây là lần thứ tư Hội đồng Nghề cá châu Âu đồng ý về việc cấm đánh bắt cá chình, mặc dù nội dung chính xác và khoảng thời gian áp dụng lệnh cấm đã thay đổi qua các năm. Có thể thấy, khuyến nghị của ICES đối với cá chình châu Âu (Anguilla anguilla) vẫn không thay đổi: Tất cả các hoạt động đánh bắt cá chình được thực hiện bởi con người, bao gồm câu cá giải trí và khai thác thủy sản thương mại, đều cần giảm xuống, hoặc càng gần mức zero càng tốt, rất khó để đánh giá mức độ hồi phục của cá chình sau ba tháng áp dụng lệnh cấm đánh bắt. Trước mắt, còn nhiều việc phải làm liên quan đến hoạt động bảo tồn nguồn lợi cá chình.

Ngọc Thúy (theo FishSec)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác