Đề xuất sửa đổi các biện pháp đối với cá chình Địa Trung Hải (09-12-2020)

Trong đề xuất ban đầu về các cơ hội đánh bắt cho năm 2021 ở Địa Trung Hải và Biển Đen, Ủy ban châu Âu đã đưa ra các giới hạn đánh bắt sơ bộ đối với cá chình châu Âu, cũng như điều khoản cho việc đóng cửa đánh bắt trong ba tháng. Đề xuất này hiện đã được sửa đổi, phù hợp với kế hoạch quản lý nhiều năm đối với cá chình châu Âu ở Biển Địa Trung Hải.
Đề xuất sửa đổi các biện pháp đối với cá chình Địa Trung Hải

Ủy ban châu Âu đã công bố đề xuất về cơ hội đánh bắt năm 2021 đối với nguồn lợi thủy sản ở Địa Trung Hải và Biển Đen - COM(2020)377 ngày 17 tháng 8 năm 2020. Đề xuất bao gồm các giới hạn đánh bắt và thời gian đóng cửa đối với cá chình châu Âu, có thể áp dụng trên toàn bộ khu vực Biển Địa Trung Hải, bao gồm các Tiểu khu vực Địa lý 1–27, dựa trên các biện pháp được thông qua bởi Ủy ban Nghề cá chung Địa Trung Hải (the General Fisheries Commission for the Mediterranean) - Khuyến nghị GFCM/42/2018/1. Ngày 28 tháng 10 năm 2020, có một tài liệu đã cung cấp thông tin cập nhật về việc đề xuất này của Ủy ban châu Âu đã được xuất bản, trong đó, loại bỏ quy định về giới hạn đánh bắt (sau khi thảo luận với các Quốc gia Thành viên). Thực tế, điều này phù hợp với Khuyến nghị GFCM của Ủy ban Nghề cá chung Địa Trung Hải về Kế hoạch quản lý nhiều năm đối với cá chình châu Âu ở Biển Địa Trung Hải.

Đóng cửa khai thác cá chình Địa Trung Hải  

Việc đóng cửa Địa Trung Hải tương tự như đề xuất đóng cửa trong ba tháng đối với các vùng biển Liên minh châu Âu, trong đề xuất các cơ hội đánh bắt cho Biển Bắc, Đông Bắc Đại Tây Dương và các nơi khác - COM(2020)668. Các bên ký kết (the contracting parties) và các bên hợp tác không ký kết (the cooperating non-contracting parties - CPCs) của Ủy ban Nghề cá chung Địa Trung Hải đã đồng ý các điều khoản Địa Trung Hải, bao gồm nước ngọt, cũng như các vùng nước lợ chuyển tiếp, chẳng hạn như đầm phá và cửa sông, trong phạm vi của khuyến cáo về cá chình châu Âu.

Việc đóng cửa đánh bắt sẽ áp dụng trong ba tháng liên tiếp đối với tất cả các hoạt động đánh bắt của EU (bao gồm khai thác thủy sản thương mại, sinh kế và giải trí), đánh bắt cá chình châu Âu trong vùng biển Liên minh châu Âu và vùng biển quốc tế của Địa Trung Hải; Phù hợp với mô hình di cư theo thời gian của cá chình châu Âu tại các Quốc gia thành viên có liên quan. Ủy ban châu Âu cũng lưu ý: trong Thông báo yêu cầu đặc biệt của Hội đồng khám phá biển quốc tế năm 2020 (the ICES Special Request Advice - 2020), dữ liệu về các cuộc đổ bộ của cá chình bạc ở Địa Trung Hải cho thấy mô hình di cư ra nước ngoài của chúng có thể khác với các vùng biển phía Bắc và Baltic, hy vọng rằng các Quốc gia Thành viên sẽ cân nhắc kỹ điều này khi quyết định về việc đóng cửa của họ.

Đây là lần thứ tư Hội đồng đồng ý về lệnh cấm đánh bắt cá chình trong 3 tháng, mặc dù điều khoản chính xác đã thay đổi trong những năm qua. Đây là lần thứ hai việc đóng cửa Địa Trung Hải được đưa vào quy định về cơ hội đánh bắt đối với nguồn cá ở Địa Trung Hải và Biển Đen (Quy định 2019/2236; COM(2020)377). Năm đầu tiên sau khi kế hoạch quản lý cá chình hàng năm của Ủy ban Nghề cá chung Địa Trung Hải (GFCM) đã được thống nhất, các biện pháp đối với Địa Trung Hải được đưa vào quy định giống như việc đóng cửa khu vực ICES (Quy định 2019/124, Điều 42).

Các điều khoản cuối cùng sẽ được các Bộ trưởng thủy sản EU nhất trí tại Hội đồng vào ngày 15-16 tháng 12 năm 2020 và sau đó sẽ áp dụng cho ngành thủy sản của EU từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Ngọc Thúy (theo FishSec)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác