Các quy định về Chế biến loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm (17-04-2019)

Ngày 08/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 26/2019/NĐ-CP; Trong đó, đã hướng dẫn chi tiết về các hoạt động Chế biến loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm.
Các quy định về Chế biến loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm
Ảnh minh họa

Theo Điều 66, tổ chức/cá nhân có hoạt động chế biến loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm phải đáp ứng các yêu cầu sau: (1) Mẫu vật loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật; (2) Mở số theo dõi hoạt động chế biến loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm của chúng theo quy định; (3) Sản phẩm hoàn chỉnh được bán trên thị trường phải được dán nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; (4) Bảo đảm quy định về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh theo quy định của pháp luật.

Nghị định 26/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/4/2019.

Ngọc Thúy – FICen

 

Ý kiến bạn đọc

Tin khác