Gia Lai: phấn đấu đến năm 2030 đưa giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản đạt khoảng 1.000 triệu USD (17-09-2021)

Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch về thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-TTg. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đưa giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản đạt khoảng 1.000 triệu USD,..
Gia Lai: phấn đấu đến năm 2030 đưa giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản đạt khoảng 1.000 triệu USD
Ảnh minh họa

Kế hoạch nhằm thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực của Tỉnh; nâng cao chất lượng và giá trị xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản nhằm đáp ứng các quy định của các thị trường nhập khẩu và từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm nông lâm thủy sản trên thị trường quốc tế.

Cụ thể, đến năm 2025, giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản đạt khoảng 720 triệu USD, chiếm 84,7% kim ngạch xuất khẩu; khoảng 10% sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu được gắn thương hiệu quốc gia, 50% sản phẩm truy xuất được nguồn gốc; khoảng 30% giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản là qua chế biến và chế biến sâu.

Đến năm 2030, giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản đạt khoảng 1.000 triệu USD; tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Tỉnh đạt 6.5 - 7%/năm; khoảng 30% sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu được gắn thương hiệu quốc gia, 70% sản phẩm truy xuất được nguồn gốc và khoảng 50% giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản là qua chế biến và chế biến sâu. 

Theo đó, nhiệm vụ để hoàn thành mục tiêu trên là các sản phẩm nuôi trồng thủy sản và thực phẩm đáp ứng các quy định của thị trường nhập khẩu; đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nuôi trồng thủy sản có lợi thế cạnh tranh của Tỉnh.

Đồng thời, cần có các giải pháp như, rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về nông lâm thủy sản; tuyên truyền, phổ biến thông tin về các FTA và thị trường các nước; hỗ trợ phát triển thị trường, xúc tiến thương mại; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ trên.

Nhằm triển khai thực hiện các nhiêm vụ trên một cách đồng bộ, hiệu quả, Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững dựa trên tiền năng, lợi thế của địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), truy xuất nguồn gốc trong sản xuất nông lâm thủy sản; áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với nguyên liệu đầu vào, chất lượng sản phẩm đầu ra và hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong chế biến nhằm tăng cường quản lý chất lượng và an toàn sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu.

Phối hợp với đơn vị chức năng hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu thông qua Chương trình thương hiệu quốc gia và đăng ký bảo hộ thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực của Tỉnh.

Sở Ngoại vụ: tổ chức các chương trình, sự kiện đối ngoại lồng ghép quảng bá nông lâm thủy sản vào các hoạt động giao lưu, quảng bá địa phương tại nước ngoài; phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động đăng cai tổ chức các hoạt động của các diễn đàn, tổ chức, địa phương để nâng cao vị thế, thúc đẩy phát triển phát triển và quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai, phù hợp với điều kiện và khả năng của Tỉnh, trong đó tập trung thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Ưu tiên cao việc đưa nội dung quảng bá nông sản Gia Lai vào trong các hoạt động đối ngoại và phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài để nắm thông tin về luật pháp, thương mại quốc tế, tìm hiểu và dự báo thị trường quốc tế định hướng sản xuất, xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy sản, đồng thời lồng ghép quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản trong hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại của Tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ: đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, tập trung phát triển sản xuất, chế biến các sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, có tính cạnh tranh nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn Tỉnh hướng đến phục vụ xuất khẩu.

Cùng đó, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ về tiếp nhận và chuyển giao các quy trình công nghệ trong thu hoạch, chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản; áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất chất lượng; ứng dụng mã số, mã vạch và hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp và Doanh nghiệp: các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết để tăng cường sức cạnh tranh khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và nhanh chóng khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún và thiếu sự liên kết giữa các tác nhân; ứng dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng, đẩy mạnh hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông lâm thủy sản.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: thường xuyên thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến xuất khẩu nông lâm thủy sản cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn.

Ngoài ra, các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch để để đạt được các mục tiêu trên.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác