Tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2021 ước đạt 4,92 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020 (01-08-2021)

Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 bùng phát tại các tỉnh phía Nam, khiến giao dịch trong tháng 7 năm 2021 bị hạn chế, thị trường nhóm mặt hàng thủy sản như cá tra, tôm trong nước đã chững lại. Tuy nhiên, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2021 ước đạt 4,92 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020.
Tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2021 ước đạt 4,92 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020

Theo báo cáo của Trung tâm tin học Thống kê, Bộ Nông nghiệp & PTNT,kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 7 năm 2021 ước đạt 4,2 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2021 đạt 28,58 tỷ USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 4,92 tỷ USD, tăng 12%.

 Ước tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 7 tháng đầu năm 2021 của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á tăng 18%, đạt 12 tỷ USD; Châu Mỹ tăng 55%, đạt 8,86 tỷ USD; Châu Âu tăng 11,6%, đạt 3,16 tỷ USD; Châu Phi tăng 17,9%, đạt 542 triệu USD; Châu Đại Dương tăng 26,7%, đạt 435 triệu USD. Thị phần của các khu vực Châu Á, Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Phi và Châu Đại Dương trong tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2021 lần lượt là: 42%; 31%; 11%; 1,9% và 1,5%.

Trong 7 tháng đầu năm 2021, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Giá tri xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng 28,9% và tăng trưởng 56,3% so với cùng kỳ năm 2020, Trung Quốc chiếm 19,2%, Nhật Bản chiếm 6,8% và Hàn Quốc chiếm 4,3%.

Tính riêng, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 7 năm 2021 ước đạt 800 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2021 ước đạt 4,92 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là 4 thị trường xuất khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021, chiếm 57,9% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị xuất khẩu thủy sản tăng tại hầu hết các thị trường ngoại trừ thị trường Trung Quốc (-9,2%).

Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 7 năm 2021 đạt 160 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2021 đạt 1,2 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, nguồn nhập khẩu thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2021 chủ yếu từ Ấn Độ chiếm tỷ trọng là 14,6%, Nauy là 12% và Trung Quốc là 8,6%. So với cùng kỳ năm 2020, giá trị nhập khẩu thủy sản của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2021 từ các thị trường này đều tăng, mức tăng lần lượt là 31,9%, 20,4% và 43,7%.

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại thủy sản là một trong hai nhóm hàng có cán cân thương mại ở trạng thái thặng dư. Cụ thể, nhóm thủy sản thặng dư 3,1 tỷ USD, tăng 12,3%. Trong khi đó, cán cân thương mại các nhóm còn lại đều đang ở trạng thái thâm hụt như nhóm đầu vào sản xuất thâm hụt 2,72 tỷ USD; nông sản thâm hụt 2,44 tỷ USD.

Nhìn chung, do dịch bệnh Covid 19 bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố đã ảnh hưởng đến thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm, Thị trường cá tra nguyên liệu trong nước tháng 7 năm 2021 chững lại và tôm nguyên liệu Đồng bằng sông Cửu Long gặp khó khăn trong tiêu thụ. Tuy nhiên, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước.

Thanh Thủy

Ý kiến bạn đọc

Tin khác