Giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 1 năm 2021 đạt 3,49 tỷ USD (19-02-2021)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ước giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 1 năm 2021 đạt 3,49 tỷ USD,  tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 28,9%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 26 triệu USD, tăng 3%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 600 triệu USD, tăng 19,6%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,33 tỷ USD, tăng 47,8%.
Giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 1 năm 2021 đạt 3,49 tỷ USD

Ước tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 1 năm 2021 của Việt Nam sang các thị trường thuộc tất cả các khu vực đều tăng. Trong đó, giá trị xuất khẩu sang khu vực châu Phi (+89,2%), châu Đại Dương (+39,9%), châu Mỹ (+38,8%), châu Á (+28,6%) và châu Âu (+11,3%) so với cùng kỳ năm 2020, đạt lần lượt là: 70 triệu USD, 62 triệu USD, 1,02 tỷ USD, 1,88 tỷ USD và 429 triệu USD.

Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là bốn thị trường nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam, với thị phần chiếm lần lượt là 26,8% (giá trị tăng 42,2% so với cùng kỳ năm 2020); 25,4% (+38,6%); 8,3% (+25,6%) và 5,7% (+20,9%).

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 1 năm 2021 ước đạt 600 triệu USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2020. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong năm 2020, chiếm 59,5% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Năm 2020, thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh nhất là Nga (+31,9%). Ngược lại, thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản giảm mạnh nhất là Thái Lan (-15,6%).

Ước nhập khẩu ngành nông nghiệp tháng 1 năm 2021 đạt gần 2,97 tỷ USD, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 2,63 tỷ USD, tăng 62,9%. Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 1/2021 đạt 190 triệu USD, tăng 58,6% so với tháng 1/2020.

NN

Ý kiến bạn đọc

Tin khác