Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 10 tháng đầu năm 2020 đạt 33,56 tỷ USD (03-11-2020)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 10 năm 2020 ước đạt 3,75 tỷ USD,  đưa tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2020 đạt 33,56 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 15,07 tỷ USD, giảm 1,6%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 256 triệu USD, giảm 21,4%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt gần 6,88 tỷ USD, giảm 2,5%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 10,31 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2019.  
Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản 10 tháng đầu năm 2020 đạt 33,56 tỷ USD

Ước tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam sang các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm thị phần 53,32%) và châu Âu (12,63%) giảm so với cùng kỳ năm 2019, giá trị xuất khẩu sang các khu vực này đạt lần lượt là: 17,85 tỷ USD (-5,8%) và 4,25 tỷ USD (-1,8%). Ngược lại, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam sang các thị trường thuộc khu vực Châu Mỹ, Châu Phichâu Đại Dương đều tăng so với cùng kỳ năm 2019, ước đạt lần lượt là: 9,36 tỷ USD (+16,2%), 731 triệu USD (+0,2%) và 561 triệu USD (+1,9%).

Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc là bốn thị trường nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam, với thị phần chiếm lần lượt là 25,59% (giá trị tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2019); 24,33% (-8%); 8,3% (-2,5%) và 5,7% (-0.9%).

Đối với mặt hàng thủy sản, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 10 năm 2020 ước đạt 840 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 10 tháng đầu năm 2020 đạt gần 6,88 tỷ USD, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2019. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2020, chiếm 59,7% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 9 tháng đầu năm 2020, thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh nhất là Anh (+22,9%). Ngược lại, thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản giảm mạnh nhất là Thái Lan (-17,6%).

Ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 10 năm 2020 đạt 2,72 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2020 đạt 25,59 tỷ USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 20,3 tỷ USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Ước tổng giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam từ các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm thị phần 31,5%), châu Âu (thị phần 5,5%), châu Phi (thị phần 4,1%) và châu Đại Dương (thị phần 3%) đều giảm so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, ước nhập khẩu từ các thị trường châu Á giảm 10,2%, đạt 8,06 tỷ USD; châu Âu giảm 2,2%, đạt 1,4 tỷ USD; châu Phi giảm 17,7%, đạt 1,04 tỷ USD; châu Đại Dương giảm 7,4%, đạt 773,4 triệu USD. Trong khi đó, ước tính nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam từ khu vực châu Mỹ (chiếm thị phần 29,2%) tăng 0,5% với cùng kỳ năm 2019, đạt 7,47 tỷ USD.

Thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ và khối ASEAN là ba thị trường/khối thị trường cung cấp các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất cho Việt Nam, với thị phần trong tổng giá trị nhập khẩu ước chiếm lần lượt là 11,5%, 11,3% và 11%. Tuy nhiên, nhập khẩu của Việt Nam từ cả 3 thị trường này trong 10 tháng đầu năm 2020 đều được ước tính sẽ sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, nhập khẩu từ Trung Quốc ước giảm 10,5%, đạt 2,94 tỷ USD; Hoa Kỳ giảm 3,8%, đạt 2,89 tỷ USD và ASEAN giảm 12,1%, đạt 2,81 tỷ USD.

Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 10/2020 đạt 137 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2020 đạt gần 1,44 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguồn nhập khẩu thủy sản trong 9 tháng đầu năm 2020 chủ yếu từ Ấn Độ (chiếm tỷ trọng 14,4%), Nauy (11,4%), Nhật Bản (9,4%). So với cùng kỳ năm 2019, giá trị nhập khẩu thủy sản của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2020 từ Ấn Độ tăng 27,1%, Nhật Bản tăng 25,3%, trong khi nhập khẩu từ Nauy giảm 6,3%.

NN

Ý kiến bạn đọc

Tin khác