Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 6 năm 2020 ước đạt 3,15 tỷ USD (07-07-2020)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 6 năm 2020 ước đạt 3,15 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2020 đạt 18,81 tỷ USD, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 8,94 tỷ USD, giảm 2,7%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 190 triệu USD, giảm 19,4%;Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 3,56 tỷ USD, giảm 8,6%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,3 tỷ USD, tăng 2,7%.  
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 6 năm 2020 ước đạt 3,15 tỷ USD
Ảnh minh họa

Ước tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam sang các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm thị phần 55,3%) đạt khoảng 10,4 tỷ USD, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tương tự, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam sang các khu vực châu Âu và châu Đại Dương trong 6 tháng đầu năm 2020 ước giảm lần lượt 4,5% và 9,7% so với cùng kỳ năm 2019, ước đạt lần lượt 2,52 tỷ USD; 276 triệu USD; 421 triệu USD, và 274 triệu USD.

Thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là bốn thị trường nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam, với thị phần chiếm lần lượt là 24,2% (giá trị giảm 11,9% so với cùng kỳ năm 2019), 21,9% (+5,7%), 8,8% (-0,7%) và 6,1% (+2,4%).

Đối với mặt hàng thủy sản, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 6 năm 2020 ước đạt 667 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 đạt 3,56 tỷ USD, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm 2019. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020, chiếm 58,6% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 5 tháng đầu năm 2020, thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh nhất là Canada (+10,6%).

Ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 6 năm 2020 đạt khoảng 2,6 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2020 đạt gần 14,3 tỷ USD, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt gần 11,6 tỷ USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Ước tổng giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 của Việt Nam từ các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm thị phần 33,8%) đạt khoảng 4,83 tỷ USD, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2019. Tương tự, nhập khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam từ các khu vực châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Phi trong 6 tháng đầu năm 2020 ước giảm lần lượt 6,0%; 7,3% và 43% so với cùng kỳ năm 2019, ước đạt lần lượt 4,07 tỷ USD; 468 triệu USD, và 370 triệu USD. Trong khi đó, ước tính xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam sang khu vực châu Âu 6 tháng đầu năm 2020 lại tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 849 triệu USD.

Thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc và khối ASEAN là ba thị trường/khối thị trường cung cấp các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất cho Việt Nam, với thị phần trong tổng giá trị nhập khẩu ước chiếm lần lượt là 13,1%, 12,1% và 12%. Tuy nhiên, nhập khẩu của Việt Nam từ cả 3 thị trường này trong 6 tháng đầu năm 2020 đều được ước tính sẽ sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, nhập khẩu từ Hoa Kỳ ước giảm 1,4%, Trung Quốc (-12%) và ASEAN (-20,9%).

Ước giá trị nhập khẩu mặt hàng thủy sản tháng 6/2020 đạt 145 triệu USD, đưa tổng giá trị thủy sản nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2020 đạt 844 triệu USD, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguồn nhập khẩu thủy sản trong 5 tháng đầu năm 2020 chủ yếu là từ Ấn Độ (chiếm tỷ trọng 13,6%), Nauy (12%), Nhật Bản (9%). So với cùng kỳ năm 2019, giá trị nhập khẩu thủy sản của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020 từ Ấn Độ tăng 8,5%, Nhật Bản tăng 23,2%, trong khi nhập khẩu từ Nauy giảm 8,5%.

NN

Ý kiến bạn đọc

Tin khác