Kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ (20-04-2017)

Ngày 17/4/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1456/QĐ-BNN-QLCL về việc kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ.
Kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ
Ảnh minh họa

Cụ thể, từ ngày 17/4/2017 đến hết ngày 31/8/2017, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản sẽ tổ chức thực hiện kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm chứng nhận an toàn thực phẩm đối với từng lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Chỉ tiêu kiểm nghiệm là: Salmonella, Malachite Green/Leuco Malachite Green, Enrofloxacine/Ciprofloxacine, Crystal Violet/Leuco Crystal Violet và Nitrofurazone (SEM). Chỉ những lô hàng cá bộ Siluriformes sản xuất tại các cơ sở có tên trong danh sách các cơ sở được phép chế biến, xuất khẩu cá bộ Siluriformes vào Hoa Kỳ và có kết quả kiểm tra, kiểm nghiệm đạt yêu cầu mới được cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm để xuất khẩu vào Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản sẽ tạm ngừng kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm đối với các lô hàng cá bộ Siluriformes xuất khẩu vào Hoa Kỳ của cơ sở có lô hàng bị Cơ quan thẩm quyền Hoa Kỳ cảnh báo không đạt yêu cầu chất lượng và an toàn thực phẩm cho đến khi cơ sở hoàn thành điều tra nguyên nhân lô hàng bị cảnh báo, thiết lập và thực hiện các biện pháp khắc phục phù hợp và được Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thẩm tra đạt yêu cầu.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 167/QĐ-BNN-QLCL ngày 16/01/2017.

Hà Kiều

Ý kiến bạn đọc

Tin khác