Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản (30-09-2021)

Toàn văn
Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Tổng cục Thủy sản, Số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, HN (bản word gửi vào địa chỉ email: phuongnm.tcts@mard.gov.vn)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác