Thông báo số: 245/TB-VPCP ngày 14 tháng 9 năm 2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (15-09-2021)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác