Thông báo số: 1166/TB-TCTS-NTTS ngày 12/07/2021 Kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021 (12-07-2021)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác