Giấy chứng nhận số: 489/GCN-TCTS-KHCN&HTQT ngày 05/04/2021 Đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam về nông nghiệp hữu cơ (07-04-2021)

Ý kiến bạn đọc

Tin khác